Magyarország tiszti cím- és névtára - 28. évfolyam, 1909.

MAGYARORSZÁG TISZTI CZÍM- ÉS NÉVTÁRA XXVIII. ÉVFOLYAM. 1909. A M. KIR KERESKEDELEMÜGYI MINISTER RENDELETÉBŐL SZERKESZTI ÉS KIADJA A M. KIR. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIYATAL. BUDAPEST. PESTI KÖNYVNYOMDA-RÉSZVÉNY-TÁRSASÁG. 1909.

Next

/
Thumbnails
Contents