Polgári fiú- és leányiskola, Torda, 1895

«A topdai állanái polg. fiü-, leápy­és eleiéi leányiskola értesítője A gondnokság megbízásából közli: VARGA DÉNES, állami polg. isk igazgató. 1890. NYOMATOTT HARMATH JÓZSEFNÉL. •íHTOBDÁN.fe­1895-96. éVről.

Next

/
Thumbnails
Contents