Polgári fiúiskola, Törökszentmiklós, 1929

Ä TÖRÖKSZENTMIKLÓSI KÖZSÉGI POLGÁRI FIÚISKOLA 1929—30. TANÉVI ÉRTESÍTŐJE. KÖZLI: A>Í*°*h SZOKOLA OTTÓ 4 s KÖZS. POLG. FIUISK. IGAZGATÓ. V7 * NYOMATOTT KONGORÁCZJÄN0S KÖNYVNYOMDÁJÁBAN TÖRÖKSZENTMlKLÓS, 1930. ADHATÓ EU

Next

/
Thumbnails
Contents