Történelmi szemle, 1917 (6. évfolyam)

Kéziratok és könyvek a szerkesztő lakására küldendőit (II. k., Retek-utcza 37.). TARTALOM. Berzeviczy Albert : f I. Fol'en ez József _ .... 1 Nagy József : Taine műve a jelenkori Francziaország kialakulásáról 5 Oszvald Arisztid: Hunyadi János ifjúsága (III. és bef. közi.) 36 Kisebb közlemények. Keller Imre : Középkori krónikások ! . 78 Dabrowski János : Lengyel történettudományi szemle 83 Fest Sándor : Sutton angol követ levele Zrínyi Ilona temetéséről ™ 87 Irodalom. Dabrowski : Zczarów Lokietka. (Lokietek korából). Ism. Divéky Adorján 88 Yidal : Bullaire de l'inquisition française au XIV. siècle. Ism. Patrk Ferencz . _ . __ _ 90 E. Guglia : Die Geburts-, Sterbe- und Grabstätten der römisch-deutschen Kaiser und Könige. Ism. Holub József _ __ 93 H. Grotefend : Taschenbuch der Zeitrechnung des deutschen Mittel­alters und der Neuzeit.. Ism. Szentpétery Imre 94 H. Hesselbarth: Drei psychologische Fragen zur Spanischen Thron ­candidatur Leopolds von Hohenzollern. Ism. Sebes Gyula _. 95 Stein Aurél : Dnka Tivadar emlékezete. Ism. Schmidt József._ .. 99 Folyóiratok és könyvek. Elmélet. Irta: Fogarasi Béla „ .... _ 102 Okor. Irta : Heinlein István _ 103 Középkor. írták : Pai eh Ferencz és Szentpétery Imre 105 Újkor. írták : Balanyi György, Zsinka Ferencz és sz. _ 108 Könyvek Jegyzéke. Irta: Gulyás Pál 103, 105, 108, 114 Magyar Történet Idegennyelvű Folyóiratokban. írták : Auner Mihály, Lupaz János és Szentpétery Imre 115 Különfélék. Sufflay Milán: Thallóczy Lajos f 119 Molden Ernő : Dove Alfréd f „. 1 ... .. 122 Szegedy Bezső : Novakovic Stojan f .. „ „ . 124 Láng Margit: A berlini régiségtár legújabb műremeke .... . 126

Next

/
Thumbnails
Contents