Történelmi szemle, 1992 (34. évfolyam)

1-2. szám

TÖRTÉNELMI SZEMLE Л MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TÖRTÉNETTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK ÉRTESÍTŐJE XXXIV. ÉVFOLYAM, 1992. 1-2. SZÁM Szerkesztők: SZAKÁLY FERENC (főszerkesztő), PÓTÓ JÁNOS (olvasószerkesztő), TÓTII ISTVÁN GYÖRGY (szerkesztő) Szerkesztőbizottság: BUZA JÁNOS, DIÓSZEGI ISTVÁN, ENGEL PÁL, G LATZ FERENC (elnök), IIAIDIJ TIBOR, IIANÁK PÉTER, JUHÁSZ GYULA, KOSÁRY DOMOKOS, KRISTÓ GYULA, KUBINYI ANDRÁS, LACKÓ MIKLÓS, LITVÁN GYÖRGY, L. NAGY ZSUZSA, NIEDERHAUSER EMIL, ORMOS MÁRIA, OROSZ ISTVÁN, SOMOGYI ÉVA, SZAKÁLY FERENC, SZÁSZ ZOLTÁN TARTALOMJEGYZÉK TANULMÁNYOK Zsoldos Attila: Jobbágyok a királyi várszervezetben 1 Fodor Pál: Szultán, birodalmi tanács, nagyvezír 17 Somogyi Éva: A közös minisztertanács tagjai, 1867-1907 35 Izsák Lajos: A polgári pártok felszámolása és az egypártrendszer létrehozása Magyarországon 61 ARCOK, ÉLETKÉPEK Gecsényi Lajos: Magyar diákok a bécsi tartományi iskolában a 16. század második felében 95 Marosvári Attila: Az Iparegyesület „mesterinas-iskolája", 1845-1847 107 Sándor Pál: 1848-49 és a temesvári zsidóság 125 DOKUMENTUM Kádár János és M. Sz. Gorbacsov találkozója Moszkvában, 1985. szeptember 25-én 133 ÉLETMŰ M. Takács Lajos: Századok örököse. Váradi-Sternberg János professzor halálára . 151

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents