Történelmi szemle, 2000 (42. évfolyam)

1-2. szám

ШЬШ \ у 2000 1-2 \V0 4-if. шс A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TORTENETTUDOMANYI INTEZETENEK ERTESITOJE A TARTALOMBOL KRISTÓ GYULA Л MAGYAROK ÉS A LENGYELEK KAPCSOLATAI A 10-12. SZÁZADBAN GYARMATI GYÖRGY A MINDSZENTY-ÜGY .DIPLOMÁCIAI" RENDEZÉSÉNEK KUDARCA POGÁNY ÁGNES HÁZTARTÁSOK JÖVEDELEMSZERKEZETE A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT SIMÁN Dl IRÉN A MAGYAR GAZDASÁG A SZABAD EURÓPA RÁDIÓ REFLEKTORÁBAN LEVELEK RITOÓK EMMÁNAK

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents