Vigouroux, Fulcran: A biblia és az ujabb fölfödözések Palesztinában, Egyptomban s Asszyriában 2. - Történeti, nép- és földrajzi könyvtár 68. (Nagybecskerek, 1894)

TÖRTÉNETI NÉP- ÉS FÖLDRAJZI KÖNYVTÁR. KIADJA SZABÓ FEEENCZ, N.-ELRMKRI PLÉBÁNOS. LX VIII. KÖTET. # NAGYBECSKEREK. PLBITZ FBR. PÁL KÖNYVNYOMDÁJA. 1894.

Next

/
Thumbnails
Contents