Turistaság és Alpinizmus, 1911-1912 (2. évfolyam, 1-12. szám)

TURIMAMG ÄLPI/liZNlb A BUDAPESTI EGYETEMI TURISTA EGYESÜLET, BUDAPESTI (BUDAI) TORNA EGYLET TURISTA OSZTÁLYA, DUNÁNTÚLI TURISTA EGYE­SÜLET, MAGYARORSZÁGI KÁRPÁT EGVESÜLET, MECSEK EGYESÜLET ÉS A SELMECBÁNYÁI FŐISKOLAI ATLÉTIKAI KLUB TURISTA SZAK­OSZTÁLYÁNAK HIVATALOS LAPJA II. ÉVFOLYAM 1911-12. Dr. KOMARNICKI GYULA és Dr. SERÉNYI JENŐ főmunkatársak közreműködésével szerkesztette : Dr. VIGYÁZÓ JÁNOS KIADTA : A BUDAPESTI EGYETEMI TURISTA EGYESÜLET IFJ. KELLNER ERNŐ KÖNYVNYOMDÁJA Budapest, V., Csáky-utca 10.

Next

/
Thumbnails
Contents