Turistaság és Alpinizmus, 1933 (23. évfolyam, 1-12. szám)

A MAGYAR TURISTA SZÖVETSÉG ÉS A MAGYAR SI SZÖVETSÉG, A BUDAPESTI EGYETEMI TURISTA EGYESÜLET, BUDAPESTI (BUDAI) TORNA EGYLET TU RISTASZ A «OSZTÁLYA, BUDAPESTI ORVOSOK TURISTA EGYESÜLETE. BUDAPEST SPORT EGYESÜLET TURISTA SZAKOSZTÁLYA, DUNA SPORT CLUB TURISTASZAKOSZTÁLYA, DUNÁNTÚLI TURISTA EGYESÜLET, ENCIÁN TURISTÁK, FERENCVÁROSI TORNA CLUB TURISTASZAKOSZTÁLYA, GYOPÁR TURISTA EGYE­SÜLET, KERAK TURISTÁK, MAC MOTORSPORT SZAKOSZTÁLYA, MAGYAR HEGYMÁSZÓK EGYESÜLETE, MAGYARORSZÁGI KÁRPÁT EGYESÜLET, MÁV GÉP­GYÁRI SPORTKÖR TURISTA SZAKOSZTÁLYA, MECSEK EGYESÜLET, MAGYAR MUNKÁSOK TURISTA EGYESÜLETE, PANNÓNIA TURISTA EGYESÜLET, PILIS TURISTA EGYESÜLET, SÓLYOM TURISTA EGYLET, TERMÉSZETIMÁDÓK TÁR­SASÁGA, URÁNIA SÍELŐ ÉS TURISTA TÁRSASÁG, ÜGYVÉDEK TURISTA EGYE­SÜLETE, VÁNDORKEDV TURISTA EGYESÜLET, VÁNDOROK TURISTA EGYESÜ­LETE, VÉRTES TURISTA EGYESÜLET ÉS A VÍVÓ ÉS ATLÉTIKAI CLUB TURISTA SZAKOSZTÁLYÁNAK HIVATALOS LAPJA XXIII. ÉVFOLYAM 1933. SZERKESZTETTÉK: REICHART GÉZA főszerkesztő, Dr. VIGYÁZÓ JÁNOS felelős szerkesztő, HORN K. LAJOS társszerkesztő. A szerkesztőség tagja volt: a Magyar Turista Szövetség megbízásából Or. DOBIECKI SÁNDOR Kiadta a Turistaság és Alpinizmus Lap-, Könyv- és Térképkiadó Részvénytársaság. IFJ. KELLNER ERNŐ KÖNYVNYOMDÁI MŰINTÉZETE Budapest, V., Csáky-utca 10. TURIMXMG ALPIfllZNlft

Next

/
Thumbnails
Contents