Turul 1888 (A Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság Közlönye)

TARTALOM. r Dr. CSÁNKI DEZSŐ CSKRGHEŐ GÉZA . CSOMA JÓZSEF... DEÁK FARKAS.-. ... DUDÁS GYULA ... .. FEJÉKPATAKY LÁSZLÓ Dr. KARÁCSONYI JÁNOS Dr. KOMÁROMY ANDRÁS KROPF LAJOS Itj. KUHINYI MIKLÓS LEHOCZKY TIVADAR ... MAJLÁTH BÉLA MALCZOVICH LÁS/LÓ... NÉMETHY LAJOS ... PETROVAY GYÖRGY ... PÓR ANTAL SCHÖNHERR GYULA SZÁDECZKY LAJOS Dr. SZENDREI JÁNOS Dr. SZOMKATHY IGNÁCZ I HALLÓCZY LAJOS THALY KÁLMÁN Dr. WERTNER MÓR ... i. Értekezések és önálló czikkek. u P A Buzlay-czímer ... ... ... ___ ^. A valódi Buzlay-czímer (két czimerrajzzal) ... JI Néhány XV. századi czímerlevél (négy rajzzal) .. ... ... i Magyar sírkövek. I. Zsegrai sírkő. II. Lardus Tádé sírköve 1512. III. A Palóczyak sírköve 1519. (négy rajzzal).,_ . Magyar sírkövek. I. Bebek György sírköve 1371. II. Bebek László sírköve 1401. (három rajzzal) ... . 151, Az alcsernátoni Damokos-család nemzedékrendje (egy ezimer rajzzal) Egy múlt századbeli armális ... ... _. ... . ... 142 A csataji Tuczentaller-család (egy ezi mer rajzzal) . 93 A Pethneházy-család XV. századi czímeres levelei. Két közlemény, két 'ni s czimer­melléklettel és egy pecsétrajzzal) . 11, 66 A Leövey-család czímere 1433- évből (színes czimer-mellék/ettel) . ; 56 A gyöngyösi czímeres album ... _ ... ... 175 Genus Brucsa _ ... ... ... ... .. .. ... .. ... . 13^ Még egyszer Philippus de Sancto Geroldo _._ 140 Az Illéssy-család nemzedékrendje (egy czímer rajzzal) Captain John Smith. Egy adat a magyar heraldikához (egy rajzzal) 164 Egy XVI. és XVII. századi magyar czímer-album (hét czimerrajzzal) Néhány ismeretlen czímeres levél ... 44 A Majláth-család nemzedékrendje (négy rajzzal) 1 Adatok a czímertani egyszarvú történetéhez (kilencz képpel)... . . 16* Budapesten volt egyházi testületek pecsétjei (öt pecsétrajzzal) .76 Adalék a Sárközyek nemzedékrendjéhez 42 Philippus de Sancto Geroldo ... 40 Kérdés László erdélyi vajda nemzetsége iránt . . 140 I. Lajos ismeretlen gyürüpecsétje (három pecsétrajzzal) 91 A Mérey-család czímer-levele 1474-ből (színes czimer melléklettel) 121 Bihar vármegye levéltárában őrzött czímeres nemeslevelek ... . 17H Erdélyi czímeres nemeslevelek (egy czimerrajzzal) 27 Homonna város pecsétnyomója a XV. századból (egy rajzzal) Szapáry vagy Szápáry ? (Két közlemény) ... 31, Hi Az illyr czímergyüjtemények. Ket közlemény, tízennyolcz czimerrajzzal) 49- l 03 A galánthai Esterházyak fraknai vonalának nemzedékrendjéhez.-. — 61 Az ináncsi Ebeczky-család nemzedékrendjéhez — 89 Az Anjouk genealógiája, különös tekintettel a magyarországi ágra. 'Két köziem ny, egy tábla melléklettel) 14. 68

Next

/
Thumbnails
Contents