Turul 1924 (A Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság Közlönye).

TARTALOM. I. Értekezések és önálló cikkek. BARTONIEK EMMA „ Az Árpádok ércpecsétei _ 12 B. BOÉR GÉZA A fogarasföldi Boér-család „ 30 ÜARÓCZY ZOLTÁN „ Adatok néhány dunántúli család leszármazásahoz. I. Zákányiak. II. Szilágyi . ._. 26 — — _ Ujabb nemzetségi adatok __ _ ... _ _ — — 28 ür. LUKINICH IMRE „ A Zrínyiek családtörténetéhez .... _ ... .... — __ _ ~ _ „ 35 SULICA SZILÁRD „ ..„ A Magyar Nemzeti Múzeum családi levéltárai _ ... ... _ 8 BÁRTFAI SZABÓ LÁSZLÓ Gondolatok a Rákóczi-Aspremont levéltár rendezésekor . _ 32 SzENTPÉTERY IMRE __ Fejérpataky László emlékezete „ ... - — _ 1 II. Kisebb rovatok. SZAKIRODALOM. ÁLDÁSY ANTAL. Címertan (A magyar történettudomány kézikönyve II. köt. 6. füzet.) Ism. — s—a. . _ __ 39 SZENTPÉTERY IMRE. Chronologia (A magyar történettudomány kézikönyve II. köt. 5. füz.) Ism. — s-a. 37 WOLF JOHANNES. Musikalische Schrifttafeln. Ism Isoz Kálmán .. — ~~ 37

Next

/
Thumbnails
Contents