Turul 1937 (A Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság Közlönye).

TARTALOM. I. Értekezések és önálló cikkek. Lap VITÉZ ÁKOSFALVI SZILÁGYI LÁSZLÓ : A székely rendi társadalom. (Felolvastatott a Magyar Her. és Gen. Társaság 1937. április 22-én tartott közgyűlésén) 1 ZOLNAY LÁSZLÓ Donch mester és a Balassák ősei 22 BR. PETRICHEVICH HORVÁTH IEMIL: AZ Ákos-nemzetségbeli Folthy-család és a nemzetség címere. (Egy képpel) 40 SARLAY SOMA Madách Imre és Fráter Erzsébet vérségi kapcsolata 43 Kj. J. L A Borsiczi Borsiczky-család címereslevele 1520-ból. (Egy címer­képpel) 43 II. Kisebb rovatok. TÁRCA: A Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság 1937. évi rendes közgyűlése. SZENTPÉTERY IMRE elnöknek Cornides Dániel emlékezetére tartott megnyitóbeszédével és CZOBOR ALFRÉD titkár évi jelentésével 46 SZAKIRODALOM : SZENTPÉTERY IMRE A bölcsészettudományi kar története (1635— ÏÇSÔ)- Ism. Iványi Béla 49 KÁROLYI ÁRPÁD Buda és Pest visszavívása 1686-ban. Második kiadás, átdolgozta Wellmann Imre. Ism. Gárdonyi Albert 51 IVÁNYI BÉLA A városi polgárjog keletkezése és fejlődése figyelemmel Buda és Pest városokra. Ism. Bottló Béla 52 KŐSZEGHY ELEMÉR Magyarországi ötvösjegyek a középkortól 1867-ig. Ism. Tóth Zoltán 53 SCHNEIDER MIKLÓS Fejér megye 1843. évi nemesi összeírása 54 U. az Jobbágytelken élő nemesek 1846. évi összeírása Fejér megyében 54 U. az Fejérmegyei nemességvizsgálatok. Ism. Főglein Antal 55 TOLNA VÁRMEGYE MÚLTJÁBÓL. Szerkeszti Holub József. Ism. Sárközy Imre 55 Németnyelvű tartalomáttekintés 56 Titkári és pénztári hivatal: Budapest, vm., Magyar Nemzeti Múzeum. Évi rendes tagdíj 10 (tíz) pengő.

Next

/
Thumbnails
Contents