Turul 1997 (A Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság Közlönye)

1-2. füzet

E számunk szerzői Baczoni Tamás gyűjteményvezető-főmuzeológus (Bp., Hadtörténeti Múzeum) Deák Varga József, Nagybajom Horváth Sándor, egy. hallgató (ELTE BTK) Kapronczay Károly dr., igazgató (Semmelweis Orvostörténeti Könyvtár és Levéltár, Budapest) Lukács József (Kassa - Kosice) ny. régész-helytörténész Majtényi György, egy. hallgató (ELTE BTK) Makra Zsigmond dr., tudományos kutató (Budapest) Merényi-Metzger Gábor, kutató (Gyula) Nyulásziné Straub Éva dr., főosztályvezető (MOL) Pandula Attila dr., egyetemi adjunktus, a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság főtitkára Rainer Pál, régész-muzeológus (Laczkó Dezső Múzeum, Veszprém) Soós Ferenc, a Magyar Numizmatikai Társulat főtitkárhelyettese Szantner Viktor, egy. hallgató (ELTE BTK) Tóth Eszter Zsófia, egy. hallgató (ELTE BTK) Tamáska Péter dr., főlevéltáros (MOL) Vajay Szabolcs dr., a Genealógiai és Heraldikai Társaságok Nemzetközi Szövetségének tiszteletbeli elnöke (Svájc) E számunk a Soros Alapítvány és a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával jelent meg. TURUL LXX. évfolyam 1997/1-2. füzet Szerkesztik: KOLLEGA TARSOLY ISTVÁN, NYULÁSZINÉ STRAUB ÉVA, PANDULA ATTILA, RAINER PÁL Szerkesztőség címe: Magyar Országos Levéltár 1014 Budapest, Bécsikapu tér 4. Az egyes közlésekért a szerzők felelnek. Címük a szerkesztőségben. A beküldött kéziratokat nem őrizzük meg és nem küldjük vissza. Kiadja a Magyar Történelmi Társulat Felelős szerkesztő: PANDULA ATTILA Nyomdai előkészítő munkák: Garai Péter Nyomdai kivitelezés: Neotipp Bt, 1025 Budapest, Vöröstorony lejtő 5. Felelős vezető: dr. Naszályi Gábor ISSN 1216-7258

Next

/
Thumbnails
Contents