Turul 2000 (A Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság Közlönye)

1-2. füzet

E számunk szerzői Gömbös Tamás, a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság alelnöke Harmath Arisztid Sándor, a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság főtitkárhelyettes Horváth Lajos, ny. levéltáros, Veresegyháza Kováts Ferenc, grafikus Kristó Gyula, egyetemi tanár (Szeged) Makra Zsigmond dr., tudományos kutató, (Budapest) Nagybákay Antal Zelmos dr., tudományos kutató (Budapest) Nyulásziné Straub Éva dr., a MOL főosztályvezetője (Budapest) Pandula Attila dr., egyetemi adjunktus, a Magyar Heraldikai és Geneaológiai Társaság főtitkára Rainer Pél, régész-muzeológus (Laczkó Dezső Múzeum, Veszprém) Sey Gábor tanár, helytörténész (Pécs) Somogyi Gábor, ny. mérnök (Budapest) Vajay Szabolcs dr., a Genealógiai és Heraldikai Társaságok Nemzetközi Szövetségének tiszteletbeli elnöke E számunk a Nemzeti Kulturális Alapprogram támogatásával készült TURUL LXXIII. évfolyam 2000/1-2. füzet Szerkesztik: KOLLEGA TARSOLY ISTVÁN, NYULÁSZINÉ STRAUB ÉVA, PANDULA ATTILA, RAINER PÁL Szerkesztőség címe: Magyar Országos Levéltár 1014 Budapest, Bécsikapu tér 4. Az egyes közlésekért a szerzők felelnek. Címük a szerkesztőségben. A beküldött kéziratokat nem őrizzük meg, és nem küldjük vissza. Kiadja a Magyar Történelmi Társulat Felelős szerkesztő: PANDULA ATPILA Nyomdai előkészítő munkák: Garai Péter Nyomdai kivitelezés: Neotipp Bt, 1025 Budapest, Vöröstorony lejtő 5. Felelős vezető: dr. Naszályi Gábor ISSN 1216-7258

Next

/
Thumbnails
Contents