Turul 2003 (A Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság Közlönye)

1-2. füzet

E számunk szerzői Bagi Zoltán, segédlevéltáros (Csongrád Megyei Levéltár) Bárány Attila, egyetemi adjunktus (Debrecen) Bodnár Erzsébet, egytemi docens (Debrecen) Fodor László dr., egyetemi adjunktus (Debrecen) Gross, Lidia, tudományos munkatárs (Román Tudományos Akadémia, Történeti Intézet, Kolozsvár) Merényi-Metzger Gábor, levéltáros (Gyula) Molnár Antal, egyetemi adjunktus (ELTE) Nagybákai Antal Zelmos, ny. kutató (Budapest) Nyulásziné Straub Éva, dr., levéltáros, a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság alelnöke Pandula Attila dr., egyetemi adjunktus, a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság főtitkára Pelbárt Jenő, vízjelkutató (Nagykovácsi) Piti Ferenc, tudományos főmunkatárs, (SZTE) Rainer Pál dr., régész-muzeológus (Veszprém) Slovnyikné Török Márta, középiskolai tanár, PhD-hallgató (Miskolc)" Tóth Krisztina, főiskolai tanársegéd (ELTE) E számunk a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával készült TURUL LXXVI. évfolyam 2003/1-2. füzet Szerkesztik: DRASKÓCZY ISTVÁN, KOLLEGA TARSOLY ISTVÁN, NYULÁSZINÉ STRAUB ÉVA, PANDULA ATTILA, RAINER PÁL, SOÓS ISTVÁN Szerkesztőség címe: Magyar Országos Levéltár 1014 Budapest, Bécsikapu tér 4. Az egyes közlésekért a szerzők felelnek. Címük a szerkesztőségben. A beküldött kéziratokat nem őrizzük meg, és nem küldjük vissza Kiadja a Magyar Történelmi Társulat Felelős szerkesztő: PANDULA ATTILA Nyomdai előkészítő munkák: Élőfej Bt. Nyomás és kötés: Kurucz Gábor ISSN 1216-7258

Next

/
Thumbnails
Contents