Turul 2005 (A Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság Közlönye)

1-2. füzet

TARTALOM 1. Értekezések, önálló cikkek SZLUHA MÁRTON: Az Ajkay család 1 VITEK GÁBOR: „...Epigraphe: Fejér vármegye petsétje isnscipta esse visirut." 15 VAJAY SZABOLCS: A csömöri Zay családról. A bárói nemzedékek, 16-17. század. Második közlemény 26 KÁVÁSSY SÁNDOR: Rokonság, család, tulajdon Szent István törvényeiben 42 MÉSZÁROS KÁLMÁN: Pest-Pilis-Solt vármegye kuruc alispánjai. Hozzászólás Horváth Lajos közleményéhez 52 PANDULA ATTILA: Gróf Gyulai Ignác (1763-1831) horvát bán sírfelirata Zágrábban 54 2. Kisebb rovatok Nekrológ. In memóriám Muhoray György (1948-2005) 56 Kiállítás. Mógor Tamás címerkiállítása Pápán (Rainer Pál) 57 Könyvismertetés VÁCLAV VOK FILIP: Einführung in die Heraldik. Historische Grundwissenschaften in Einzeldarstellungen Band 3. (Szálkai Tamás) 58 KÁROLY VEKOV: Locul de adeverire din Alba Julia. Secolele XIII-XVI. (Jakó Klára) 59 LIDIA GROSS: Confesiile medielvale in Transilvania (secolele XIV-XVI.) Vallásos társulatok a középkori Erdélyben (XIV-XVI.) (Rüsz-Fogarasi Enikő) 60 SZLUHA MÁRTON: Nyitra vármegye nemes családjai. I. kötet A-K. (Pandula Attila) 61 Laudatio et salutatio. Tanulmányok Farkas Gábor születésnapjára. Szerk.: SURGAI HORVÁTH JÓZSEF, DEMETER ZSÓFIA, VIZI LÁSZLÓ TAMÁS, (Rainer Pál) 62 KISFALUDY LÁSZLÓ: A kisfaludi Kisfaludy család története. Régi magyar családok 2. (Miklós-Sikes Csaba) 63 Hírek 65

Next

/
Thumbnails
Contents