Turul 2017 (A Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság Közlönye).

2017 / 1. füzet

TARTALOM 1. Értekezések Horváth Richárd: Egy reneszánsz ember................................................................................................................................. 1 Draskóczy István: A sókamarák igazgatása és tisztségviselői (1440-1457).......................................................................... 2 Forgó András: A királykoronázás időpontjának kitűzése. A kora újkori rendi politika kultúrtörténeti megközelítésben ............................................................................................................................................... 8 Olga Khavanova: Koncsek Bernát kancelláriai tanácsos személyisége a magánlevelek és a hivatali ügyiratok fényében...................................................................................................................................................12 Poór János: Skerlecz Miklós az inszurrekcióról.......................................................................................................................... 16 Kulcsár Krisztina: Eszterházy Ferenc és a szerencsejátékok. Újabb adalékok a bécsi magyar udvari kancellária építkezésének történetéhez.......................................................................................................................................21 Krász Lilla: Képzés, hivatás, önreprezentáció. Az „ideális orvos” társadalmi-kulturális képlete a 18. századi Magyarországon.......................................................................................................................................................28 Nagy-L. István: A 34. gyalogezred törzstisztjei az első koalíciós háborúban ........................................................................34 Janek István: Az orosz cári seregek a Magyar Királyság területén a napóleoni háborúk idején (1805-1806) ................... 41 V. Molnár László: Az orosz tudományos élet recepciója két hazai folyóiratunkban. (A „Magyar Könyv-ház” és a „Sokféle” korabeli híranyaga) ..................................................................................................46 Vörös Boldizsár: Elismerés, elutasítás, megőrzés. Reagálások a Magyarországi Tanácsköztársaság propagandájára ... 51 Seres Attila: Történész a történelem sodrában. Arkagyij Szidorov az 1956. évi magyar forradalomban .........................56 Szabó Róbert: Esztergom vezetői a tanácsrendszertől a rendszerváltásig (1950-1990). (Részletek egy készülő munka eddigi eredményeiből).............................................................................................................62 TURUL XC. évfolyam 2017. 1. füzet A Szerkesztőség címe: 1014 Budapest, Bécsi kapu tér 2-4. turul@mnl.gov.hu E szám szerkesztésében közreműködött Kulcsár Krisztina Szerkesztőbizottság: Pandula Attila, Reisz T. Csaba, C. Tóth Norbert Tördelés: Somogyi Gyula Nyomdai munkák: Kódex Könyvgyártó Kft. Felelős vezető: Marosi Attila ISSN 1216-7258 A megjelenést támogatták: n <a ^ Nemzeti Kulturális Alap archívum Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára

Next

/
Thumbnails
Contents