Budenz József - Halász Ignácz: Zürjén nyelvmutatványok - Ugor füzetek, 2. szám (1883)

TJG-OB FÜZETEK. ADALÉKOK AZ UGOH NYELVEK ISMERETÉHEZ ÉS ÖSSZEHASONLÍTÁSÁHOZ. ___________________________ 2. SZÁM____________________________ Z ŰRJÉN N YELYM U TAT VAN Y О К KÖZLIK BTJEENZ JÓZSEF ÉS HALÁSZ IGNÁCZ. KÜLÖNNYOMAT A NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK XV. ÉS XVII. KÖTETEIBŐL, BUDAPEST, 1888. A MAGYAR TUDOM. AKADÉMIA KÖNYVKIADÓ-HIVATALA. 4*? * # (az akadémia épületében.)

Next

/
Thumbnails
Contents