Halász Ignácz: Svéd-lapp nyelvtan és olvasmányok - Ugor füzetek, 3. szám (1881)

UGOB FÜZETEK. ADALÉKOK AZ UGOR NYELVEK ISMERETÉHEZ ÉS ÖSSZEHASONLÍTÁSÁHOZ. 3. SZÁM. SVÉD-LAPP NYELVTAN ÉS OLVASMÁNYOK ÍRTA ÉS KÖZÖLTE HALÁSZ IGNÁCZ. KÜLÖNNYOMAT A NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK XVI. KÖTETÉBŐL. BUDAPEST, 1881, A MAGYAR TUDOM. AKADÉMIA KÖNYVKIADÓ-HIVATALA. (az akadémia épületében.)

Next

/
Thumbnails
Contents