Fokos Dávid: Zürjén szövegek - Finnugor füzetek, 19. szám (1916)

FINNUGOR FÜZETEK ADALÉKOK A FINNUGOR NYELVEK ISMERETÉHEZ ÉS ÖSSZEHASONLÍTÁSÁHOZ. _____________I-------------------------19. SZÁM. _______________________ Z ŰRJÉN SZÖVEGEK. GYŰJTÖTTE ÉS KIADTA FOKOS DÁVID. Különnyomat a Nyelvtudományi Közleményekből. Áru 5 korona. BUDAPEST. KIADJA A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA.

Next

/
Thumbnails
Contents