Uj Idők, 1930 (36. évfolyam, 27-52. szám)

Tartalom

SZÉPIRODALMI, MŰVÉSZETI, KÉPES HETILAP i ÉS KRITIKAI SZEMLE * SZERKESZTI HERCZEG FERENC te 1930 HARMINCHATODIK ÉVFOLYAM MÁSODIK FELEV flr ... r ft^ TARTALOM .' n F­Regények, elbeszélések, rajzok, . színdarabok Oldal Aldrich B. S.: „És lámpást adott ke­zembe az Űr.. / 1 Regény. (Fordí­totta Ruzitska Mária) 448/1, 465, 497, 529, 561, 593, 621, 643, 687, 721; 75o i * > » i • r • « % 787 Babel René: Rádiótorna (M. Takách Gizella) 201 Bennett Arnold: Űt a házasság felé . 448 Bognár Anna: Kétféle módszer , . 604 Bónyi Adorján: Elcserélt élet. Regény 133, 161, 189, 217, 249, 277, 309, • * » • • « • • t • t • 370 Bús-Fekete László:. Valaki meghal . 577 1 Bükky Mihályné: A mester és a tanít­; ványok Szánalom . Cholnoky Viktor: Történet egy szívről 237 701 74 317 Oldal Herczeg Ferenc: Szendrey Júlia, Szín­mű 1, 37, 69, 101 129 Hichens Robert: A vénkisasszony. Színmű * . . . . 105 Illés Endre: Mesemondás 771 Illy János: Az aktatáska 453 — — Ékszerek 88 Kabos Ede: A kulcsok 178 Karinthy Frigyes: Vizió 193 Kállay Dénes: Alsó-telep és Felső-telep 422 Káinoki Izidor: Igen Cenci .... 734 Kelemen Viktor: Potsdami rögtönzés 767 Kemechey Jenő: Matyi elszegődik . . 195 Kisbéry János: Szántok-vetek .. Kosáryné Réz Lola: A fakir . . A rossz vicc Mandulaszappan . . . Testvérek Vasárnap Kosztolányi Dezső: Motorcsónak A becsületes város . . . • • Csathó Kálmán: Fogyókúra .... Falu Tamás: A becsületes megtaláló te'^^y^TaTBajza Lenke, avagy: J * ' ' • ' o fr •íiTTörrl 6 VVM nmKű 253 437 259 633 764 7 166 375 Ejnye, -- Keresztrejtvény — — Legyen nyugodt — — Mellény . . . . ... . . Mókusból ember lesz .... Farkas Imre: A kazáni Madonna . . Balogh József kalandja . . — ;— Hangosfilm ....... — — Luppa Péter rózsái .... — Rózsika színházba megy . P. Gulácsy Irén: Hűségeskü. Részlet a Pax vobis- című regényből . . . 729 Harsányi Zsolt: örökre 808 Henry O.: A házasság tudománya (Ruzitska Mária) 22 — — Noblesse oblige (Ruzitska Mária) 389 569 53 256 410 812 601 505 440 56 az üveglábú ember . 85 Level Maurice: „Már megint elkés­tél../' (Szekeres Blanka) . . . Lippay Gyula: Erzsi levelez .... Lövik Károly: Korponai Lőrincz Miklós: Haladunk .... Majthényi György: A faveréb . . . Malonyay Dezső: Katóka kegyelmes asszony Oszlay Verona: A bársonyruha . . . Pásztor József: Hétköznapok . . . —- — Mélyen a szívben 696 —- — Színház — művészet .... 509 Pékár Gyula: Mr. Young 223 ^etelei István: Az asztalos karácsonya 800 Sipulusz: ,,Bérelt szakasz" .... 349 Surányi Miklós: Hódító Vilmos . . 796 641 226 26 549 738 118 328 445 Oldat 379 312 289 472 536 2 60 485 42 608 419 Szrmere György: János lovat vesz . Szili Leontin: Az ezüsthintó . » . Szőllősi Zsigmond: A grófné . . Haza kell menni Mihály Tábori Róbert: Egy budapesti gyermek Terescsényi György: Rabok .... Tigris Sára Thury Zoltán: Jávor főhadnagy . . Török Gyula: Az úri betyár . . . >t Tömörkény István: A lélek az Űr elébe megy Wolff Ludwig: Smarr>a. Regény. (For­dította: Fodor Gyula) 13, 47, 78, 112, 146, 170, 202, 230, 265, 297, 321, 354, 385, 401, 433, 477, 514, 540, 571 > • t • • t • * ,,» Zsoldos László: A furvézer .... Versek Antal József: Melódia . . . . • . / 12 Berda József: Roráté 693 Bódás János: Három cigány (Lenau) 570 — — Varrónő ....... 251 — — Vér és arany . . 72 Baross Sándor: Szarka Miska . . . 312 Deucht Gabriella: Sóhajtás . . . . 142 Emőd Tamás: Játék a mappán . . . 450 — -— Venezia 168 Vox huinana 576 Erdélyi József: Daruszó . . .. . > : . 511 A Pilis 803 — — .Nyári éj 72 Szobor 733 Falu Tamás: Egy ember járt itt . 736 _ Emlékszel-e? ....... 470 Fecskék 470 Két fa . . . . . . .. » • 278 Őszi rózsa . . . . . 470 Az UJ IDŐK bekötési táblája 2 pengőért kapható

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents