Uj Idők, 1930 (36. évfolyam, 27-52. szám)

Tartalom

UJ IDŐK SZÉPIRODALMI, MŰVÉSZETI, KÉPES HETILAP ÉS KRITIKAI SZEMLE SZERKESZTI HERCZEG FERENC 1930 HARMINCHATODIK ÉVFOLYAM MÁSODIK FÉLÉV TARTALOM Regények, elbeszélések, rajzok, színdarabok Oldal Aldrich B. S.: ,^&s lámpást adott ke­zembe az Űr...“ Regény. (Fordí­totta Ruzitska Mária) 448/1, 465, 497, 529, 561, 593, 621, 643, 687, 721, 755 ..........................- ... 787 Babel René: Rádiótorna (M. Takách Gizella)..............................................201 Bennett Arnold: Űt a házasság felé . 448 Bognár Anna: Kétféle módszer . . 604 Bónyi Adorján: Elcserélt élet. Regény 133, 161, 189, 217, 249, 277, 309, 341 . ................................... 370 Bús-Fekete László:. Valaki meghal . 577 Bükky Mihályné: A mester és a tanít­ványok ..............................................237-------Szánalom..........................................701 Cholnoky Viktor: Történet egy szívről 74 Csathó Kálmán: Fogyókúra .... 317 Ealu Tamás: A becsületes megtaláló ;\661 -------Ejnye, Rudi!.................................wW — — Keresztrejtvény..............................569 —• — Legyen nyugodt................................53 — — Mellény.................... ... 256 — Mókusból ember lesz .... 410 Farkas Imre: A kazáni Madonna . . 812-------Balogh József kalandja . . 601 — ■— Hangosfilm ...................................505-- — Luppa Péter rózsái .... 440 — — Rózsika színházba megy ... 56 P. Gulácsy Irén: Hüségeskü. Részlet a Pax vobis- című regényből . . . 729 Harsányi Zsolt: örökre.........................808 Henry O.: A házasság tudománya (Ruzitska Mária).................................22-------Noblesse oblige (Ruzitska Mária)........................... 389 Oldal Herezeg Ferenc: Szendrey Júlia. Szín­mű 1, 37, 69, 101 ..................... 129 Hiehens Robert: A véukisasszony. Színmű..................................................105 ülés Endre: Mesemondás.........................771 Illy János: Az aktatáska.........................453 — — Ékszerek..........................................88 Kabos Ede: A kulcsok..............................178 Karinthy Frigyes: Vízió.........................193 Kállay Dénes: Alsó-telep és Felső-telep 422 Kálnoki Izidor: Igen Cenci .... 734 Kelemen Viktor: Potsdami rögtönzés 767 Kemechey Jenő: Matyi elszegődik . . 195 Kisbéry János: Szántok-vetek ... . . 253 Kosáryné Réz Lola: A fakir .... 437-------A rossz vicc.....................................259-------- Mandulaszappan .........................633 —• — Testvérek.......................................764-------- Vasárnap.................................... 7 Kosztolányi Dezső: Motorcsónak . . 166 — — A becsületes város.........................375 iKrudy Gyula: Bajza Lenke, avagy: az üveglábú ember.....................................85 Level Maurice: „Már megint elkés­tél ..." (Szekeres Blanka) . . . 641 Lippay Gyula: Erzsi levelez .... 226 Lovik Károly: Korponai...........................26 Lőrincz Miklós: Haladunk .... 549 Majthényi György: A faveréb . . . 738 Malonyay Dezső: Katóka kegyelmes . asszony..................................................118 Oszlay Verona: A bársonyruha . . . 328 Pásztor József: Hétköznapok . . . 445 —- — Mélyen a szívben.........................696 —- — Színház — művészet .... 509 Pékár Gyula: Mr. Young.........................223 Petelei István: Az asztalos karácsonya 800 Sipulusz: „Bérelt szakasz“ .... 349 Surányi Miklós: Hódító Vilmos . . 796 Az UJ IDŐK bekötési táblája 2 pengőért kapható Oldal Szemére György: János lovat vesz . . 379 Szili Leontin: Az ezüsthintó .... 312 Szőllősi Zsigmond: A grófné . . . 289 -------Haza kell menni--------------------- 472 -------Mihály...................................... Tábori Róbert: Egy budapesti gyermeki* Tői)__ Terescsényi György: Rabok . . . . SÍírK -------Tigris Sára................................ 536 ' Thury Zoltán: Jávor főhadnagy . . 260 Török Gyula: Az úri betyár . . . .. 485 Tömörkény István: A lélek az űr elébe megy................................... 42 Wolff Ludwig: Smarra. Regény. (For­dította: Fodor Gyula) 13, 47, 78, 112, 146, 170, 202, 230, 265, 297, 321, 354, 385, 401, 433, 477, 514, 540, 571 .........................................., 608 Zsoldos László: A furvézer .... 419 Versek Antal József: Melódia......................... 12 Berda József: Roráté..............................693 Bódás János: Három cigány (Lenau) 570 -------Varrónő ..........................................251 ------ Vér és arany'.....................................72 Borosa Sándor: Szarka Miska . . , 312 Deucht Gabriella: Sóhajtás ..... 142 Ernőd Tamás: Játék a mappán . , ... 450 —■ — Venezia......................................... 168 — — Vox humana...................................576 Erdélyi József: Daruszó . . . . . 511 A Pilis----------------------------803 — —-.Nyári éj................................72-------Szobor 733 Falu Tamás: Egy ember járt itt . 736 — — Emlékszel-e?............................. 470 — — Fecskék.................................. . 470-------Két fa..................................... .---378 -------Őszi rózsa ........ 470

Next

/
Thumbnails
Contents