Uj Idők, 1934 (40. évfolyam, 1-26. szám)

Lapszámok

Oldal Az Üj Idők 1934. évi harmincezer pengős rejtvény megfejtési ver­senyének második negyedévi for­dulója 827 Babay Jószef: Adjon a jó Isten bol­dog újesztendőt 1 Móra Ferenc 257 Dr. Erwin Baur: A növénykutatás forradalmasítja a világot .... 617 Веке Manó: Honnan jönnek a koz­mikus sugarak 725 Beszámoló az Üj Idők 30.000 pengős rejtvénymegfejtési versenyének 1934. évi első negyedévi fordulójá­ról 482 Bibó Lajos: A Tisza ébredése . . . 542 • Magamról 325 Biró József: Pincérek, portások, asztalosok és egyéb milliomosok . 648 S. Bokor Malvin: Kis fehér kutya . 718 Tavaszi gazdálkodás .... 681 Dr. Bossányi Andor: A gyermek ét­vágytalanságáról és az étvágyta­lanság gyógyításáról 784 Dr. Max Dessoir: Lélekelemzés, hip­nózis, telepátia ... lélek 204 Dr. Ducks Gábor: Az elhízás és az_ étvágy 887 Ebeczki György: A tavaszról . . . 425 — — „Az én uram csak a vizet isz­sza, nem síratom lányságomat vissza..." 304 Különvélemény az Operabál­ról 231 Endrő Tivadar: Gondolatok .... 622 Fligl József: Gondolatok . . . 132, 328 Fodor Gyula: A magyar irodalom a XIX. század második harmadában 64 Debreceni vasárnap .... 884 Hubay Jenő 357 Harsányi Zsolt: Roskovics lakása . 874 Ütleírás 321 Hegedűs Lóránt: A brusszai Olim­posz 55 Ifj. Hegedűs Sándor: A megkerült örökség 368 Herczeg Ferenc: A jó barát .... 460 — —Szilágyi Dezsőről.. ..... 225 Hevesi Sándor: A lángész, aki utánoz 690 — — Az ember, aki a hordóban lakóit 154 Derblay Fülöp szakálla . . . 574 Hogyan kell befejezni egy színdarabot? 512 Strófák a grammofón-lemezről 263 Titkos drámaírók döntő sike­rei 86 Horváth László: A családi ház kertjéről 822 Huray István: Királyi sörkostoló és királyi egérfogó 857 Húsvét 453 Jelentés az Üj Idők elbeszéléspályá­zatáról 174 Jelentés az Üj Idők Harmadik Re­ceptpályázatáról 174 Karádi Emil: Gondolatok . . 126, 292 Kibédy Albert: Kikivel az őserdő­ben 787 Komlós György: Angliai szokások, — angliai furcsaságok 95 A számok beszélnek .... 754 Kőszegi Imre: Az aranyöklök hábo­rúja a papírdollárért 171 Bajnoki világháborúra fegy­verkeznek két földrész futball­hadseregei 298 Sportmissziónáriusok, futball­export 653 Lambrecht Kálmán: Gyula diák mandulafája ... megteremtette Hermann Ottó ismeretlen arc­képét 166 Lombfodrászat, bokorborbélyság . . 127 Magyar könyvnap ....... 843 Mécs Alajos: „Ganjitsu" 237 Onaka ga sukimasen .... 89 , Oldal Dr. Oláh Lilian: A tegnapi nő és a mai 61 várpalotai Palotay Ferenc: Párizs, ahogy én láttam 685 Ruzitska Mária: Aldrich új regénye az Üj Időkben 121 Dr. Sarbó Artúr: Lehet-e „csodá­val" gyógyítani? 847 Surányi Miklós: A nyugatra néző magyar 504 Az ember és a gép 390 — — Drámagyár 288 Szabó László: Miről lehet felismerni a jó bútort? 762 Székely Tibor: A lámpa elalszik . . 268 Dr. Szolár Ferenc: Gyóni Géza és az Üj Idők 816 Tájékoztató az Üj Idők 30.000 pen­gős rejtvénymegfejtési versenyé­nek második negyedévi fordulójá­ról 521 Ternai István; Ami a Baedekerből kimaradt 820 Tornázzunk minden reggel 554, 589, 628, 661, 696, 734, 797, 830, 860, 892 Zilahy Lajos: Egyedül az őserdőben 471 Zsigray Julianna: Éjjeli zene . . . 776 Olaj faág 709 Tapintat 569 Tartsd jól a bestiát .... 752 Művészet Lyka Károly: A parlagok piktora . 745 Egy város és az ő művész-fia 808 Miksa király festőjének isme­retlen képe Budapesten .... 676 Szoborkalandok 518 Krónikás Kis Tárcái A jótékonysági kabát 509 Egy elfelejtett premier .... 45 Próféciák 118 Tájképek holddal 711 Üj barátok a betegszobában ... 432 Könyvismertetések A csodaorgona. Babay József köny­véről A „Fekete vőlegények" olcsó ki­adása Cédrusfa-csellón. Dutka Ákos köny­véről F. T. Szathmáry István verses­könyvéről Gulácsy Irén: Egy könyv margó­jára. Matolcsy Andor könyvéről Hámos György: A búzát azért le­aratják. Bibó Lajos könyvéről . Csak azért is! Harsányi Zsolt regényéről • • _ _ Egy nyár regénye. Sásdi Sán­dor könyvéről • • • Horoszkóp. Gosztonyi Ádám regényéről Kis könyv a művészetről. Lyka Károly könyvéről .... Lélek. Terescsényi György könyvéről Maskara. Csathó Kálmán regényéről — — Nárcissus tükre. Fóthy János verseiről A messzeségek vándora. Bak­tay Ervin könyvéről ...... Bűnrészesek. Bardócz Árpád . Goethe-fordításáról Herczeg Ferenc: Magyar máglya. Pakots József könyvéről .... Révay József könyve Gömbös Gyuláról Irodalmi munkásságom dr. Gyalui Farkas könyvéről Kérik a lányt. Fazekas Ernő köny­véről 245 435 696 208 641 324 99 821 478 578 296 50 396 555 658 841 190 442 854 2 Ulűal Hámos György: Szegény ember halála 690 Horváth Imre: Tavaszi dal magam­hoz 322 Joób László: Pitypangvirágos park gyepén 431 Győri-Juhász Jenő : Az amphora (Fedor Szologub verse) .... 728 — — Bánat. Puskin fordítás . . 389 —. — Nirvána. D. Sz. Mereskovszkij verse 514 — — Tanács. F. Szologub verse . . 605 Ütőn (J. P. Polonszkij) ... 807 Karai Dénesi Alvó lepkék .... 306 Karkecz László: Magam vagyok. . 23 Katona Ferenc: Halhatatlan virá­gok 172 Kászonyi László: Sötét napok után 652 Képes Géza: Az első ibolyák . . . 520 Kománc 879 — — Szomjazlak 576 Te vagy minden 684 Kiss Menyhért: Flóra 826 Kiss Tamás: Az alvó testvér . . 130 Tejet iszom c95 E. Kozma Ilona: Üzenet 359 Kunszery Gyula: Erdő mellett . . 508 Ulrich Eudenz 238 hilibi Lukács Laura: Andante . . 243 Majthényi György: Április ... 585 Beszélgettem egy kisfiúval . . 682 — — így tavasz felé 359 — — Téli naptár 116 — — Virágjáték 840 Virágok 198 — — Volt egy kicsi házunk 256 Mayné Marczali Erzsi: Köd . . . 723 Márgay Margit: Igazi arcod ... 93 Miszlai István: Tél 17 Nadányi Zoltán: így volt .... 19 Nagykárolyi Etelka: Vers .... 756 Ölbey Irén: Április 469 Esik 640 Gyötrelmes tavasz 842 Hóolvadás 293 Nógrádi Pap Dezső: Számadás . . 156 Eéz Gyula: Szerenád 644 Eónaszéky Irén: Mi történt? . . . 610 Szathmáry István: Szól a csengő . 405 Székely Tibor: Elrontott vers . . 714 — — Téli éjszaka 90 Szőke Sándor: így énekel az örökké­valóság 744 Temesváry Kriszta: Az elbűvölt leány 287 Koratavaszi ének 693 — — Eégi kisvárosi cukrászda . . 844 Tavaszi könyörgés .... 440 Tábori Piroska: Életút 647 Újhelyi Mária: Egy kéz a sok közül 273 Varga Gyula: Fundamentum . . 2Q2 Varságh János: Fenyvesekben . . 886 Várady Zoltán: Tristia 854 Vidor Marcel: Alkony 369 Zányi László: Látás 654 — — Smaragdsziget 578 Tanulmányok, bírálatok, ismeret­terjesztő cikkek, útirajzok, kisebb elbeszélések A Magyar Lányok ünnepe .... 135 A Magyar Eegények szerkesztője: Gulácsy Irén 611 Aszlányi Károly: Hányféle butaság van? 438 Aujeszky László: A sztratoszféra csodálatos birodalma 889 Az olvasóhoz . . 1, 27, 66, 173, 484, 521 Az ötezerpengős bajnoki verseny nyertesei 307 Az Üj Idők Barátainak sorsolása . 274 Az Üj Idők elbeszéléspályázatának nyertesei 337 Az Üj Idők Elbeszéléspályázatán közölt elbeszélések szerzői . . . 398

Next

/
Thumbnails
Contents