Uj Idők, 1934 (40. évfolyam, 27-52. szám)

Lapszámok

Oldal Majthényi György: A tücsök ... 359 A vén harmonikás 741 — — Curriculum vitae 280 — — Ma harminc éve ...... 203 Ketten az őszi erdőn .... 564 — — Ösz volt, nevettünk .... 430 — Téli csend a vurstliban . . . 668 Vándor voltam 852 — — Virágéra 103 Vályi Nagy Géza: öszi kép ... 629 Nagy Szeszi: Filagória 351 Ölbey Irén: A kacagásod ..... 573 Anyám a verseimet olvassa . 732 — — Alom . 783 — — Endymion ........ 167 Nyár .......... 118 Színfoltok ........ 23» Péter Gyula: Decemberi álom . . 820 Ruzitska Mária: Ö, csak nem el­fáradni! Cäsar Flaischlen verse . 123 Vasárnap (Cäsar Flaischlen) 174 Szathmáry István: Szeresd a Bala­tont ....... 494 Szendrő József: Fiúi szeretet . . . 786 Székely Tibor: Csillagok között . . 524 — — Vándor voltam 852 Temesváry Kriszta: A fenyőfa . . 861 — — Ligetrészlet 7 Patak a falu alatt ..... 108 Sorsom 679 Telehold a kert fölött ... 272 Terescsényi György: Az én anyám 51 Tóth Lenke: Filmhiradó 72 ~ — ívlámpa ......... 444 Trafikban ........ 578 Varságh János: Árnyék 60S Sopron .......... 208 Varga Lajos: Deszkaszál ..... 819 November . 699 Zányi László: Utolsó versei .... 666 Zsigray Julianna: Apácák énekel­nek ............ 597 Az ablak 881 Vén cigány 141 Tanulmányok, bírálatok, ismeret­terjesztő cikkek, útirajzok, kisebb elbeszélések A harmincezer pengős rejtvény­megfejtési pályázat 1934. évi ne­gyedik negyedévi fordulójának nyertesei 888 A „Smilling Joe" városa 608 Augnsztusban jelenik meg az Uj Idők divatlapja . . 60 Dr. Aujeszky László: Egy délelőtt az időjelzőszolgálat boszorkány­konyhájában ......... 843 Az elegáneia iskolája ...... 89 Az olvasóhoz 27, 58, 445, 480, 751 Az Uj Idők Divatlapja megjelent 343 Az Uj Idők 1934. évi harmincezer­pengős rejtvénymegfejtési pályá­zatának negyedik negyedévi for­dulója 715 Az Uj Idők harmincezerpengős rejt­vénypályázatának harmadik for­dulója .351 Az Uj Idők színes divatlapot ad ajándékba előfizetőinek .... 24 Babay József: Aratás 8 Beke Manó: A jég szépségei ... 749 Ki találta fel a dinamót? . . 400 Slodovska Mária regénye . . 263 Beszámoló az Uj Idők 1934. évi rejt­vénypályázatának harmadik ne­gyedévi fordnlójáról 445 S. Bokor Malvin: A párduckölyök és a kis madár ........ 117 Harmatozzatok Egek mireánk 774 — — Nagy ember gyermekszobája 44 Október . 479 — — özvegy méltóságos asszony ezerkilencszázharmincnégyben , . 4 Találkoztam a királyfival . . 281 Utiemlékek 168 Boldogasszony hava . . . . 167 Bónyi Adorján: Egy ember zsebre­dugott kézzel ......... 524 Déchy Liane: Kirándulás a hó­mezőkre 308 Oldal Ebeczki György: Levél egy kis fiúhoz . 250 Falu Tamás: Utazás Skóciában . . 84 Fodor Gyula: Kecskeméti emlék . . 213 Germanus Gyula: Nábobok és ma­hárádzsák . . 104 Gosztonyi Ádám: Amerika humora 29 Harsányi Zsolt: Festő a keresztfán 136 • Galgóczy ......... 174 Mnnkácsy és Pataky .... 333 — — Zichy Mihály ismeretlen levelei ... ........ 239 Ilámos György: Emberismerő gépek 639 Ifj. Hegedűs Sándor: A két Shack­leton és a magyarok ...... 577 Herczeg Ferenc: Megemlékezés Bródy Sándorról 495 Hevesi Sándor: A versek zenei titka 112 Egy finomlelkű kézirathami­sító . ....... 371 Hogy jött a világra Lucifer? 247 Kiskorú testvéreink és az iro­dalom ............ 52!) Szerző et Comp 874 Shylock hazamegy Velencébe 13 — Szigligeti elintézetlen ügye a Burgtheaterrel ....... 145 — — Színjátéktól a hang játékig . . 736 Karádi Emil gondolatai 116, 137, 392, 744, 782, 864 Kik nyerték az Uj Idők 1934. évi 30.000 pengős rejtvénymegfejtési versenyének második negyedévi 100 díját? 2« Kiss Menyhért .... ... 565 Kosáryné Réz Lola: Fekete fakanál 232 Kunszery Gyula: Ada Kaiétól Sztambulig 366 Lampérth Géza .... ... 738 Dr. Lápossy Lajosné: Én így csi­nálom 90 Lyka Károly: Egy herbáriumról . 812 Mai számunkban kezdődik az Uj Idők 1934. évi rejtvénypályázatá­nak harmadik negyedévi for­dulója 59 Matolay Tibor: Virágoskert a föld alatt 149 Matolcsy Andor: A Gházi angol­keringőzik 712 Bazár .... .... 630 Olvasójel .......... 644 Dr. Rausch Zoltán: A táplálkozásban rejlő gyógyító-erőről ...... 185 Ruzitska Mária: Útközben 337, 535, 817 Dr. Símig Gyula: A gyermek sorsa a válás után 208 Surányi Miklós: A könyv és a kenyér . 596 — — A világ középpontja .... 732 Metternich 464 Napoleon 200 Szerelmesek tízparancsolata .... 820 Székely Tibor: Sugárzó anyag . . 71 Szőlőhegyek védőszentjei 316 Tábori Kornél: Híres magyar mű­kincsek Isztanbulban 89 Tájékoztató az Uj Idők 1934. évi harmincezerpengős rejtvénymeg­fejtési pályázatának negyedévi fordulójáról ......... 481 Ternay István: A legfurcsább em­ber furcsaságai 443 Bécs Bécsben nyaral . . . 23 Tutsek Anna: Karácsonyi könyvek 743 Uj regényünk 238 Vértes Mária Lujza: A szakácsmű­vészet új Irányai 155 Gyorsan készíthető édességek . 323 Zányi László 666 Zsigray Julianna: November ... 661 Művészet Lyka Károly: A kompozició . . . 698 A vásárhelyi festő ..... 477 Krónikás Kis Tárcái A gólya-frontról 328 A tárca nagymestere ...... 40 A városok hete 359 Ybl Operaháza 437 Könyvismertetések Oldal Bokor Malvin: Mühlbeck Károly új könyvéről ......... 704 Császár Elemér: Ecce Homo. Har­sányi Zsolt könyvéről ..... 634 Ádám hol vagy? Herczeg Fe­renc könyvéről ........ 783 Fodor Gyula: ... és ne vigy min­ket a kísértésbe ... Székely Tibor könyvéről 676 Képek-szobrok. Lyka Károly könyvéről 635 F. T. A kritikáról. Ko7.oc.sa Sán­dor könyvéről ......•• 716 Hámos György: Asszonyok a he­gyek között. Dénes Gizella köny­véről ............ 300 — — Attila. Pékár Gyula regényé­ről ... 815 Élni akarunk. Miiller Vilmos könyvéről 470 Megvédtem egy asszonyt. If­jabb Bókay János regénye ... 376 Menekülj a szerelemhez! Ba­bay József könyvéről ..... 182 Utolsó farsang. Zsigray Ju­lianna regényéről 48 Ruzitska Mária: A Herries-család. Hugh Walpole könyvéről .... 635 Tábori Pál: Hugh Walpole köny­véről 432 Zsigray Julianna: Versek. Temes­váry Kriszta könyvéről .... 823 Szülők Iskolája Moór Mária: Szülők Iskolája 19, 273, 502, 604, 786 Színház. Zene Ebeczki György: A nők elmondják, Rachel Crothers színdarabja a Nemzeti Színházban ...... 442 A tanítónő. Bródy Sándor élet­képe a Vígszínházban ..... 572 Az ismeretlen leány. Molnár Ferenc drámája a Vígszínházban 667 Az új rokon ........ 499 Hűség, Somogyváry Gyula színdarabja a Nemzeti Színházban 479 F. Gy.: Operai jubileum 436 Hámos György: A legboldogabb ember. László Miklós színjátéka a Nemzeti Színházban ...... 509 Károly császár rabja. Gerhart Hauptmann drámája a Nemzeti Színházban . 573 — — Rágalom'?! Edward Wool szín­műve a Magyar Színházban . . 544 Szembekötősdi. Antoine és Léry vígjátéka a Nemzeti Szín­házban 746 Kosztolányi Dezső: Othello. A Nem­zeti Színház előadása 863 Amit mindenkinek tudnia kell Ballagi István dr.: A kozmetikáról 215 Beke Manó: Az északi fényről . . 542 Bodon Károly dr.: Szívbajosok! Op­timizmus! 51 Nyilas Jenő: Kőszegről ..... 427 Szász Géza: Bajáról ....... 269 Ceruzajegyzetek A kaméliás hölgy útlevele .... 883 A két csacsi ..... 883 A szerencse . 881 Az óvatos angol 881 Egyszerű, olcsó ruhák 884 Gázkostoló .828 Kalauzvizsga 883 Magyarok külföldi karrierje ... 828 Negyven év ... 880 Orgonavirág, frufru, hajkoszorú . 790 őszinteség 827 ötórai, hétórai és kileneórai teák . 789 Régi magyar ádventi ének .... 788 Sally, avagy egy hűséges kislány kalandjai 790 Surányi Miklósi Papírból rongy és rongyból papír 827 Szép fehérnemű, divatos fehérnemű 2

Next

/
Thumbnails
Contents