Új írás, 1970. január-június (10. évfolyam, 1-6. szám)

Tartalomjegyzék

Szélütés .................................. 9/48 V ers ......................................... 9/48 T emplom Zagorszkban . 9/48 HAJNAL ANNA: Várak................ 3/47 HÉ RA ZOLTÁN: Nem tudták. miről van szó ......................... 3/45 V izit este nyolckor.................. 3/46 O rchidea, láng ............... 11/75 F öld!...................................... 11/75 T ED HUGHES: A szél (Fodor András fordítása) .................. 5/20 I LLYÉS GYULA: Január........... 12/3 Í ZES MIHÁLY; Nővéreim, virá­gok vonulása ......................... 3/49 J ANKOVICH FERENC: Harang­hanggal ............................... 8/3 Az én időm.............................. 8/3 Az elszállottak ....................... 8/4 K ristály-szegfű .................... 8/5 JUHÁSZ FERENC: Augusztus . 12/6 KALÁSZ LÁSZLÓ: Kapd fel 7/84 Az ott ................................. 7/84 F ölkelsz ............................... 7/85 K ÁLNOKY LÁSZLÓ: Deprofundis 5/36 KÁROLYI AMY: Gázolás........... 3/51 F ekete Párizs .................... 3/51 Ró mai autók........................ 8/68 A Villa Massimo kertje......... 8/69 Kutacska a Nomentana-n . . 8/69 Djungkao-mltosz ................. 12/14 H angtalan ............................ 12/15 Eva kuálás ............................. 12/15 Viszonylatok.......................... 12/15 K ÉPES GÉZA: Utazás............... 3/21 P róza versek (Forró cső-Két nő - Pokoljárás kis hibával) 8/36 KERESZTES ÁGNES: Versek . . . 1 2/41 KERTÉSZ PÉTER: Amíg meg­halhat az ember .................. 8/45 KISS ANNA: Szentiván-köszöntő 4/47 Sárkányos ének az eget tartó fáról, akinek hét ága van . . . 7/69 Honfoglalók ........................ 7/70 K ISS BENEDEK Piros szökö­kútját a vérnek .................... 7/23 KORMOS ISTVÁN: Citerázó asszonyok Atlantisz LADÁNYI MIHÁLY: Mielőtt Tél .................................. Mikor a pénz............... A marhák ...................... M otívum ............................. 11/76 O któber ............................... 12/7 M AJTÉNYI ERIK: Kénytelen em­berség ................................. 6/36 Ú jszövetség ........................ 6/37 9 x9 = 82 6/38 MEZEI ANDRÁS: Néger........... 3/22 Ház ...................................... 3/22 Szerelem ............................. 3/22 N AGY LÁSZLÓ: Jplius............. 12/6 N EMES NAGY ÁGNES: Fél­gömb ................................... 9/47 Dal ............... 9/47 M ájus (A hegyi ló)............. 12/5 NYERG ES ANDRÁS: Apróhir­detés (versciklus)............... 3/50 O RBÁN OTTÓ: Cape Comorin . 4/33 Gyökér a földben (prózaver­sek) ...................................... 11/61 PAPP JÓZSEF: Dal.................. 7/77 T aposómalom...................... 7/78 V ásárfia ............................. 7/78 Fehérebben a feketénél . . . . 1 2/48 Tűnődő ................................. 12/48 S eholia................................... 12/48 P ARDI ANNA Gyermekkor . . 2/34 Életforma ................................ 2/34 Életrajz.................................... 2/34 T ávoli város ........................ 11/45 A szerelem hajnala ............. 11/45 E ste ..................................... 11/45 R obinzonok......................... 11/46 A z ifjúság nyugtalan évei . . . 11/46 MIODRAG PAVLOVIÉ): Az utas (Ágh István fordítása)......... 5/20 R AFFAI SAROLTA: Se trombita. se kürt, se harsona............... 7/56 J ANNISZ RITSZOSZ: Testvéri­ség (Somlyó Györgyfordltása) 5/18 SIMÁI MIHÁLY: Virágzás......... 4/60 N yárvégi anziksz ................ 4/60 Éjszaka ...........................•. 4/60 SIMONYI IMRE: A csermői asszony ............................. 9/59 A tű foka ............................. 9/60 S IMOR ANDRÁS: Milyen ener­gikus írás ............................. 12/42 M onológ ............. ......... 12/42 S OMLYÓ GYÖRGY Mese egy aktról .................................... 7/54 Mese a (az) . . . . ról (ről) . 7/54 Mese két elemi érzésről .... 7/55 November (Mese a novem­berről) ................................... 12/8 11/ 51 11/52 5/35 5/35 11/76 11/76 I lyalvtudományí Mézet löiiyviára .s* Let I “«»»ara r 1 "j

Next

/
Thumbnails
Contents