Új írás, 1972. január-június (12. évfolyam, 1-6. szám)

Tartalomjegyzék

GYŐRI LÁSZLÓ: Például ............. A tó ........................................ K arosszék .................................... HARASZTI MIKLÓS: Holdas........ H ÉRA ZOLTÁN: Ének az eltérítése­kért .............................................. T emetés délben ........................... A dy kertje .................................... JANUS PANNONIUS latin versei­ből ................................................ J UHÁSZ FERENC: Új versek Rózsa-rabló ........................... A z aranyba-öltözött Halál . .. Mosolyod hatalma.................. A nna, aki szlvemre-fonódva búcsúzott ............................. A jegenyefa hajnala ............... A gyászban meztelenül ......... A kis nyírfa első őszülése .... Gyászarany Az ütések kegyelme............... Kiá ltozás az idő ellen ............. Kön yörgés Dögvész-lstenhez Himnusz-töredék .................. Egy gyermekjáték dallamának változatai ............................... B alga vers, írván balga módon, ritmusban összevissza és mégis egységesen ............................. A halál szlvütése Mindenség-Rózsafa ........... Négy szer Isten......................... A csődör vérző szeme ........... Egy régi baka-nóta ütemére, amikor részeg voltam, a Rózsa­dombon .................................... A mesék kútja ......................... A megváltó aranykard Az ifjúság páfrányerdeje .... Fény-hitem kő-kérdőjele .... Az Időbe-kötözött.................. A gyásztalan hársfa ................ A megváltó Arany-Mérleg . .. KALÁSZ MÁRTON: Arcmás, emlé­keztetőül ...................................... KÁLDI JÁNOS: Beszélgetés egy or­gonafával .................................. KAROLYI AMY: Pokol .................. Tá l lencse .................................... Prae és post ............................. V lztölcsér...................................... KELÉNYI ISTVÁN: Ószi remény . . . KERESZTES ÁGNES: ígéret földje KESZTHELYI ZOLTÁN: A halászó­szemű ember............................... K ISS ANNA: A város....................... KISS DÉNES: Csöndek a falon .... KÓNYA LAJOS: Kötelék (A költő hagyatékából) ............................. 9 /25 LADÁNYI MIHÁLY: Mikor a kicsi 9/26 istenek.......................................... 9 /26 Short story ............................... 2 /46 Jegyzőkönyv ............................... Ho sszú nap vége ...................... 5 /48 Tested könyve ............................. 1 0/47 Bejegyzés a családi bibliába .... 10/47 Záróra jön .................................... LE VAN THAO: A búcsú reggele 3/79 (Garai Gábor fordítása) ............. L E ANH XUAN: Visszatérés szülő- 1/84 falumba; Jöjj vissza I 1/85 (Garai Gábor fordításai) ............ 1 /86 MAJTÉNYI ERIK: Használati utasí­tás a szentjánoskenyérhez, a ba­1/87 kanoshoz és a hintalóhoz......... 1 /91 Kis riasztócsengőket szereltünk 1/92 Segítsetek I ................................. 1 /93 MÁTYÁS FERENC: Rangooni lep­kék ............................................... 5/3 A dzsungel édenében.................. 5 /4 NAGY LÁSZLÓ: Hegyi beszéd .... 5/6 Egzakt aszály ............................. 5 /8 Torlódások ............................... Verse k régi irkákból .................... 5 /8 Napozó nagyasszonyunk . . . Én vacogok már .................. V alakit köröznek ................. . 5 /11 Harag ..................................... K rónika-töredék...................... 7 /71 Aranyalmafám ......................... 7 /74 Anyám és a madarak............. 7 /76 Szépasszonyok mondókái.....Gáb­rielre ............................................ N ÁDASS JÓZSEF: Az ablak......... 7 /76 Egyetlen fa se............................. 7 /80 Propagandavers az „olvasómoz­galom” szolgálatában ................ 8/3 ORBÁN OTTÓ: Az őrjöngő árva . . . 8/3 PAPP LAJOS: Mérlegen............... 8 /4 PARANCS JÁNOS: Egyedül......... 8 /5 Halálfélelem .............................. 8 /8 PAR Dl ANNA: Majdnem régészet Majdnem politika .................... 3 /54 Majdnem filozófia ...................... M ajdnem biológia ...................... 5 /40 Majdnem történelem ................... 8 /24 Nyári utazás ............................. 8 /24 Fák ............................................... 8/24 PÁLOS ROZITA: Boldogan élek 8/24 Ostiában ...................................... 11/70 PÁSKÁNDI GÉZA: Tűzevő Dózsa 7/42 PINTÉR LAJOS: Ének ................... Idővar ázs .................................... 8/46 Ismerkedő .................................... 6/39 POLGÁR MÁTYÁS: Utakról jöttem 6/26 JUVAN SESZTALOV: Medveünnep (vogul poéma - Bede Anna for- 9/63 dltása) ........................................ 1 ftehrtööBínáf!?! intá^ / i «fa lur/w «J 12, I / ' 4/16 4/16 4/16 7/29 12/56 12/57 12/57 10/3 10/4 10/29 10/31 10/33 4/10 4/11 4/3 5/79 5/80 8/66 8/66 8/66 8/66 8/67 8/67 8/67 8/68 12/3 6/38 6/38 6/38 4/18 6/14 2/39 2/39 3/73 3/74 3/74 3/75 3/75 9/4 9/4 7/35 6/4 6/24 6/24 6/24 9/34 11/16 2

Next

/
Thumbnails
Contents