Új Magyar Muzeum 1/2 (1850-1851)

ÚJ MAGYAR MUZEUM. KIADJÁK A MAGYAR AKADÉMIA TÖBB TAGJAI (ÉRDY JÁNOS, HUNFALVY PÁL, JERNEY JÁNOS, LUGOSSY JÓZSEF, LUKÁCS MÓRIC, PAULE« TIVADOR, REGULY ANTAL, REPICKY JÁNOS, SZILASY JÁNOS, SZONTAGH GUSZTÁV, TOLDY FERENC, WENZEL GUSZTÁV). FELELŐS SZERKESZTŐ TOLDY FERENC. peragit tranquilla poteslas Quae violenta nequit.... Claud. ELSŐ FOLYAM: 1850- 1. MÁSODIK KÖTET. PEST. EMICH GUSZTÁV KIADÁSA.

Next

/
Thumbnails
Contents