Új Magyar Muzeum 10/1 (1860)

UJ MAGYAR MUZEUM. KIADJA TOI,DY FERENC. ...........peragit tranquilla potestas Q uae violenta nequit-. ... Claud. TIZEDIK FOLYAM. ELSŐ KÖTET. Sarto. 1 György arcképével. PESTEN. EMICH GUSZTÁV M. AKADÉMIAI NYOMDÁSZ TUT.AJDONA,

Next

/
Thumbnails
Contents