Állami Könyves Kálmán gimnázium, Újpest, 1906

AZ ÚJPESTI KÖZSÉGI NYILVÁNOS GIMNÁZIUM ÉRTESÍTŐJE AZ 1906—1907. TANÉVRŐL. KÖZZÉTESZI : KLIMA LAJOS IGAZGATÓ. TARTALOM : Mesék a növény- és állatvilágból. Klíma Lajostól. — Számtani elbeszélések. Lengyel J. Károlytól. — Töredékek az utolsó kétszáz évből. Jjukatos Józseftől. — A tanintézet állapotrajza : I. Gimnáziumi bizottság. II. Tanárikar. III. A tanári tes­tület névjegyzéke és munkaköre. IV. Adatok az intézet történetéhez. V. Az okta­tás nyelve. VI. Tananyag. VII. Erdemsorozat és statisztikai táblázatok. VIII. Évi nagy statisztikai kimutatás. IX. Szertári kimutatások. X. A jövő tanévre vonatkozó értesítések. XI. Tankönyvek jegyzéke az 1907—1908. tanévre. WAGNER JENŐ KÖNYVNYOMDÁJA

Next

/
Thumbnails
Contents