Állami Könyves Kálmán gimnázium, Újpest, 1910

AZ ÚJPESTI M. KIR. ÁLLAMI FŐGIMNÁZIUM értesítője AZ 1910—1911. TANÉVRŐL. KÖZZÉ TESZI : KLIMA LAJOS KIR. IGAZGATÓ. ÚJPEST, 1911 FUCHS ANTAL ÉS JÓZSEF KÖNYVNYOMDÁJA.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents