Állami gimnázium, Újverbász, 1899

HÚSZONKILENCEDIK ÉVI ÉRTESÍTŐ AZ ÚJ-VERBÁSZI ÁLLAMILAG SEGÉLYEZETT KÖZSÉGI ALGIMNÁZIUMRÓL AZ 1899—900. TANÉVBEN. KÖZZÉTESZI : T®i€SÍl¥ I g T Ж Á'M ID- IGAZGATÓ. TÍTj-'V erToászo»., a „verbászi könyvnyomda“ nyomása. 1900.

Next

/
Thumbnails
Contents