Szerb gimnázium, Újvidék, 1943

UjVIDKKI II. FOKÜ TANPGYIOAZGATÀSI KIHENOELTSČG AZ UJVIDÉKI M. KIR. ALL. SZERB- TANNYELVÜ KOED. GIMNÀZIUM ÉVK0 N YVE AZ 1943-44. TANÉVRÓL AZ ISKOLA FENNÄLLÄSÄNAK III. ÉVÉBEN K0ZZÉTESZI : VÄRADY KÄLHÄN TANDGYI FÖTANÄCSOS, IGAZGATÓ. ГОДИШЊАК МАТЬ. KPAJb. ДРЖ. ГИМНАЗИЈЕ СРПСКОГ HACT. JE3. У УЈВИДЕКУ У III ГОДИНИ ЊЕНОГ ПОСТАНКА ЗА ШК. ГОД. 1943-44 САСТАВИО: В А РА А И КАЛ MAH ПРОСВЕТНИ НАДСАВЕТНИК, ДИРЕКТОР

Next

/
Thumbnails
Contents