Felsőkereskedelmi iskola, Újvidék, 1904

AZ ÚJVIDÉKI M. KIR. ÁLLAMI FELSŐ KERESKEDELMI ISKOLA ÉRTESÍTŐJE ===== AZ 1904—1905. TANÉVRŐL. = SZERKESZTETTE: = BRUCK FERENCZ IC AZGATÓ. ÚJVIDÉK NYOMATOTT HIRSCHF.NHAUSICU lil'.NŐ KÖNYVNYOMDÁJÁBAN 1005.

Next

/
Thumbnails
Contents