Felsőkereskedelmi iskola, Újvidék, 1907

I. Tanári kar. 1. Bruck Ferencz, felső kereskedelmi iskolai igazgató. Képesítve természetrajz és vegytanból reáliskolák számára. Tanította a kereskedelmi földrajzot a középső, a földrajzot, a vegytant és áruismét a felső osztályban. Heti óráinak száma: io óra. Szolgálati éveinek száma 37. Ezen inté­zetnél 26. 2. Eckert János, rendes tanár, (könyvviteltan, keresk, ismereteket és keresk. levelezésből felső keresk. iskolákra képesítve). Tanította a könyvviteltant a felső, a levelezést a középső és felső, a keresk. számtant, szépírást és a kereskedelmi ismereteket az alsó osztályban. Vezette az irodai munkálatokat az alsó és felső osztályokban. A tanári könyvtár őre. Heti óráinak száma 18. Szolgálati éveinek száma: 31. Ezen intézetnél 22. 3. Eichner Zsigmondi, rendes tanár, (könyvviteltan, levelezés és keresk. ismerekből képesítve. Tanította az áruismeretet a középső, a közgazdaságtant és a jogi isme­retet a középső és a felső osztályban, a könyvviteltant és irodai munkálatot a középső osztályban,a levelezést az alsó osztályban. A középső osztály főnöke. Heti óráinak szá­ma ig Szolgálati éveinek száma: 10, ezen intézetnél 6. 4. Fodor Sámuel, rendes tanár, (magyar és német nyelvből és irodalomból képesítve). Tanította a német nyelvet az alsó-, középső- ér, felső osztályban; a törté­nelmet és a keresk. ismereteket az alsó osztályban, a 3

Next

/
Thumbnails
Contents