Felsőkereskedelmi iskola, Újvidék, 1913

AZ ÚJVIDÉKI M. KIR. ÁLLAMI \ FEL5Ő KERE5KEQELmi I5K0LR ÉS A VELE KAPCSOLATOS ÁLL. NŐI KERESKEDELMI SZAKTANFOLYAM ÉRTESÍTŐJE AZ 1913—1914. TANÉVRŐL gqd SZERKESZTETTE: NIEDERMAYER GYULA, IGAZGATÓ. ÚJVIDÉK. NYOMATOTT A „GUTENBERG“ KÖNYVNYOMDÁBAN 1914.

Next

/
Thumbnails
Contents