Katolikus gimnázium, Ungvár, 1938

A FELSZABADULT TERÜLETEK TANkERULETE. AZ UNGV * KIR. ÁLL. GIMNÁZIUM. ÉVKÖNYVE az 1938/39. isk. évről. Közzétette: Szulincsák László dr. igazgató. Школьный округъ осзобожденныхъ территорш. УНГВАРСКАЯ МАДЬ. КОР. ДЕРЖАВНАЯ ГИМНА31Я. ГОДИЧНЫЙ ОТЧЕТЪ за 1938/39. учебный годъ. Составилъ : Дръ Василш Сулинчакъ, директоръ. Kiadta az intézet igazgatósága. Издаше дирекцш гимназш.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents