Állami főreáliskola, Ungvár, 1898

AZ UNGVÁRI ÁLLAMI REÁLISKOLA ÉRTESÍTŐJE AZ 1S9S—99-ik TANÉVRŐL. KÖZLI: DORTSÁK GYULA. igazgató. UNGVÁROTT, NYOMATOTT LÉVAI MÓK KÖNYVNYOMDÁJÁBAN 1899.

Next

/
Thumbnails
Contents