Az Üstökös, 1903 (46. évfolyam, 1-52. szám)

1903-01-04 / 1. szám

MEGJELEN MINDEN VASÁRNAP Szerkesztőség és kiadóhivatal: V. kér., Kálmán-utcza 2. szám (Pallas-nyomda). Előfizetési árak: Egész évre 16 kor.; félévre 8 kor.; */* évre 4 kor. Egyes szám ára 36 fill. XLVI. ÉVFOLYAM. | 1. (2864.) SZÁM. j BUDAPEST, 1903. JANUÁR 4. Párbaj. Mióta folyt már a párbaj, Hej, mióta. S hogy ki győz hát: lestük azt mi Idehaza nagy szorongva. Megáll-e hát Széli előtt a Nyápicz német, sunyi Körber? Vagy megint csak elbukunk az Igazunkkal és erőnkkel? Hej, Bécs város! rossz szomszédunk Czifra fészke, Velünk ilyen csalfa módon, Hanyadikszor tülekedsz te? Hányszor vágod a torkunkba Útonálló, kapzsi körmöd? Hát végkép a te pártodra Szegődött az öreg ördög! Fizetjük a tributumot Egyre néked, Mintha lennénk vazallusok És nem lennénk szabad népek, És a zsebed nem telik meg, Csikar tőlünk egyre többet — Ocsmány moloch, tégedet hát Soha végkép meg nem tömnek? — Folyt a párbaj: Körber és Széli Tülekedtek, Ml vitézünk igaz, erős, Hanem amaz még sem engedi; Mert mikor a mi csatárunk Hatalmasan oda vágna, Mindig csalfa gáncsban botlott Meg a lába. Minek is száll igaz lovag A zsebrákkal viadalra? Hogyha sohse biztos az ő Diadalja, Ha tudja, hogy a mint vele A sógorok verekesznek: Még ha győz is, még ha nyer is, Ö csak veszthet. No most atyafiak ballagjunk Bées felé, Hogy a mit ott láttok, szőrű yedjetek belé. Sárosy: «Arany trombita».

Next

/
Thumbnails
Contents