Katolikus gimnázium, Vác, 1873

TARTALOM: I. A korszellemről. II. Tanártestület. III. Tantervi kivonat. IV. A tanszerek gyarapodása. V. Jótékonyság; jutalmazások VI. Az itjuság érdemsorozata. VII. Statistikai kimutatás. VIII. Tudnivalók. A rövidítések jeientménye. A tanulmányi előmenetelre nézve: 1 annyi, mint kitűnő, 2 7» 77 jeles, 3 71 * jó, 4 77 ” elégséges, 5 77 7? elégtelen, 6 ” 77 rósz. a) Az érdemjegyekben: A szorgalomra nézve: 1 annyi, mint ernyedetlen, 2 „ „ kitartó, 3 „ kellő, d » „ hanyatló, 5 „ „ csekély, 6 „ „ semmi. b) Egyebütt: A viseletre nézve: 1 annyi, mint példás, 2 » 7? dicséretes, 3 JJ 77 Ó> . törvényszerű, 4 77 77 ő j* 77 kevesbbé törvénysz. 6 77 77 nem törvényszerű. ág. v. = ágostai vallású ; h. v. — helvét vallású; héb. = héber; 5. d. = ösztöndíjas ; ism. = ismétlő; kit. = kitűnő; jel. - jeles; I. r. = első rendű; II. r. — másod rendű; III. r. = harmad rendű ; v. n. t. — vizsgálatot nem tett.

Next

/
Thumbnails
Contents