Vadászlap 31. évfolyam, 1910

VA I ) A S Z - L A P Könyvtár» 1910 Revízió 20./O ARMINCZEGYEDIK ÉVFOLYAM­MAGYAR Ii HMf S7E rflJDOMÄNYI MÚZEUM KÖNYVTÁRA «- r> N0V£NDÉKNAPLC£ C 20 JO év.VC M íSZ' „ .» •T T i III .. Ol LAPTULAJDONOS ES SZERKESZTŐ: |E R Y A R I ECERYARY GYULA."^ ^s TARTALOM. \ ! Vadászat. Vadtenyésztés, vadászati tanulmányok és egyéb szakértekezések. A községi vadászbérletek ügye ... ... 3 A strychninnel való mérgezésről _ ... ... 19 Vadászatunk története és jogfejlődése (Egy öreg vadász) 35, 155, 167, 195, 207, 235, 247, 275, 327, 407, 435, 447 A duvadak mérgezéséről (Dr. Gr. Teleky Domokos) ... ... 39 Pusztítsuk a kártékony vadakat (Szlávik Nándor) ... ... 47 A mezőgazdasági muzeum vadászati osztályáról (Makfalvay Géza) 59 A duvadak mérgezéséről (Craus Géza Aladár) ... .1. "T)9 A vadállomány gondozása (Szlávik Nándor) ... ... ... .... 61 Egy és más fontosabb tennivalónkról! ... 75 A mesterséges fáczántenyésztés köréből (Csizraazia György)... 87 A duvad pusztítása (Spengel Sándor) ... ... ... 99 Hasznos tudnivalók a fáczántenyésztés köréből (Csizmazia György) 115 A vadóvásról (R. A.).__ ... ... ... ... ... ... 117 Az őzek tavaszi elhullásáról ... ... ... 127 Egy ós más a községi területek vadállományának szaporításáról (Szlávik Nándor) ... ... ... ... ... ... ... __ ... 139 A duvadpusztitásról (Nagyváthi)... ... 140 Adatok az erdélyi régi vadászéletből (Dorner Béla) ... ... ... 179 A foglyok fészkelése ós csibéik felnevelése ... ... ... ... 219 A vadóvásról (Rozáry Árpád) ... 220 Vadászati törvénykezés... ... 248 A kistapolcsányi föherezegi urad. vadászterület ismertetése 259 A megsebzett vaddal való elbánásról (Dr. H. L.) ... ... ... 276 Szabad a fogolyvadászat ... ... ... 287 A vadászati évad kezdetén 299 Özek korai üződóse 1 300 Szarvaslelövési statisztika ... ... ... ... 339 A wieni II. nemzetközi vadászati kongresszusról 340 Nemzetköziség és a vadászok ... 355 A vadászat, a közgazdaság ós a húsárak ... ... ... ... ... 367 Üzérkedés a szárnyasvad tojásaival 379 Megfigyelések a tuzokvadászat köréből (Dr. Sz, B.) 380 A duvadmérgezósröl (Sztanykovszky Sándor) ... 381 A töltött fegyver... ... ... ... 395 Egy és más a vidráról és vadászatáról (Egy vidravadász) 396 Pro domo ... ... ... ... ... ... 419 A ragadozó állatok modern fogási módszerei 448 Adatok a strychnin nitrát toxicologiájához (Dr. Sztankay Aba) 467 Karácsonyi gondolatok ... 479 A vadlúd vadászata (Dr. Mika Károly) a 36-dik számban Elbeszélések, ismertetések, tudósítások. A krivosjei farkasok (Sz. F.) ... ... 5 Páratlan eredményű fáczánvadászat ... ... 8 A Guasso-Nyiro mentén a Natron-tóig (képekkel) (Gr. Zichy K.) 8, 38, 51,76, 90, 119, 128, 158, 170, 198, 208, 236, 250, 278, 289, 317, 329, 358, 370, 399, 409 I MMÍ 1 A fehér orrszarvú hazájában (képekkdl) ... Cserkészet medvére Már marosban (Márffy Béla) Két napig egy kapitális agyaras után (Ventur) ... ... ... Herczegovina vadászati viszonyairól (Hegyessy Géza) Leszámolás az öreg vadkannal (Spiess Á. R.)__. ... ... Ski-vel a vaddisznó után (Kellényi Armand) ... ... ... Komikus medvevadászat Hossznmezőn (Kelemen Ferencz) ... Vaddisznó-vadászat Háromszéken (Ventur) ... A wieni első nemzetközi vadászati kiállítás (Kőváry János) Keresztül-kasul a Behring-tengeren, képekkel (Niedieek Pál) Részletek a wieni vadászati kiállításról (Kőváry János) Sarkvidéki vadászatok, képekkel ... ... Rókapusztitás és annak módozatai (Rozáry Árpád)... ... — Toujoúrs perdrix (Nozdroviczky Lajos) ... .... Foglyászat, ... ... ... ... Kilátások az idei vadászévadra, ... ... — ... A zerge vadászata (Schneider Árpád) ... .... ... _. ... Vadászati viszonyok Herczegovinában (Hegyesy Géza) ... A furunkulus (Dr. Szilárd Ferencz) ... ... ... A medve elterjedése földünkön (Gy. Gy.) ._ A megsebzett vaddal való elbánásról (Bohrandt Lajos)... — Emlékek a Krivosjéből (Egy öreg katona) ... ,. Vadászkirándulás az északi hómezőkön ... — Séta az épülő budapesti állatkertben ... ... ... ... . A borgoprundi v.-társ. idei medvevadászatairól „. ... ... Sikerült farkasvadászat (Szlávik Nándor) ... . Értékes prémvadász-objektumok (Sz.) ... ­Az erdőőrök lelki világából József fhg vaddisznó vadászatai... — ... - ~ Vadászat vízilovakra (Roosevelt Tivadar) ... — ... ­Görgényi medvevadászatok (Pausinger Károly) ... a 36-dik 221, 20 62 64 65 100 117 118 141 180 183 196 261 277 ... 288 301 302, 320 316 ... 356 357 ... 368 369 ... 383 398 ... 408 421 ... 422 424 ... 449 450 .. 464 számban Törvénykezések, vadászatra vonatkozó ministeri rendeletek és felsőbirósági döntvények. Vadászati törvénykezés különféle ügyekben - 248 Uj vadászati törvény Oroszországban - 253 Szarvas-, dámvad-, őz- és zergevadászatok. Az 1910. évi orsz. agancskiállitásról (Gr. Széchenyi Béla) ..." 3 Zerge-vadászaton (Gr. Somssich János) ... ... ... — — 38, 48 A budapesti Orsz. agancskiállitás és bírálata ... ... ...93,131, 132 Szarvasbőgósen (Pausinger Károly) — "... 341 Kimutatás az 1909. évi cserkószidényben lőtt szarvasbikákról 342 A lungaui zergevadászatok ... ._. ... — - 348 A murányi szarvascserkószetekről (Lux János) - 397 Zorgevadászat a Retyezáton ... ... .. — — — — — 411 26 ágas szarvast lőttek... - 411 Hiába (József főherozeg) - - — 459, 480

Next

/
Thumbnails
Contents