Vadászlap 34. évfolyam, 1913

1913. HARMINCZNEGYEDIK ÉVFOLYAM. LAPTULAJDONOS ÉS SZERKESZTŐ: EGERVÁRI EGER YÁR Y GYULA. TARTALOM Vadászat. Vadtenyésztés, vadászati tanulmányok és egyéb szakértekezések. Újévkor... ... ._. .„ ... ... — — 3 Vérfelfrissités és keresztezés az őz vadnál ... ... ... ... ... 35, 47 Vadászat sólymokkal (Vadmezői Führer Lajos) ... ... 36 Szervezzünk országos vadászati alapot... ... ... ... ... 59 Egy hivatalos farkasvadászat (Szlávik Nándor) ... ... 60 Vaddis'znóvadászat gr. Károlyi Lajos ei'dődi uradalmához tartozó Bükkhegységben (gr. Esterházy László) ... _ ... ... 101 A mecklenburgi herczeg második afrikai expedicziójáról 128 A segesvári vadásztársulat felhivása fegyverigazolvány ügyében 148 Fővadaste.ület és állományának gondozása... ... ... ... 195, 235 Vadkacsákra Hátsóindiában (S. K.).__ ._ ... ... ... ... ... 200 Az apróvad nyári óvásáról (Fodermayer Rezső) ... .... ... 207 A szőlőhegyek vadászati jogának bérbeadásáról ... ... . ... 219 Vadászatok a Mozamba-vidéken (S.) ... ... ... ... ... ... 223 Az időjárás és a vadászat (Fodermayer Rezső) ... .. ... ... 259 Hazai fauna- és flora-védő menhelyek (Gyöngyöshalászi Takáeh Gyula)... ... ... ... ... 299 Az őzállomány szabályozásának végrehajtása a hajtó vadászatokon 302 A niveau érdekében... i 315 Mit tegyünk ? ... ... ... ... ... ... ... . . 339 A-*barkácsolásról (—y.) ... ... .. ... ... 340 Az agancsok kezelése ... ... ... ... 358 A magyar vadászati terminológia felélesztése és terjesztése (Zay Imre gróf) 316, 328, 355, 367, 395, 407,435, 447 ós a 36. számban A vadászat fejlődése Francziaországban (dr. Návay Aladár) ... 370 Öseszközök, mint első vadászfegyverek (Szabolc3) ... ... ... 379 Farkasmérgezés ... ... ... ... ... .... ... ... 397 Az én véleményem (Remetei Kőváry János)... .. ... ... ... 409 Miért hántja a fővad a fa kérgét? ... ... ... ... ... ... 416 Két probléma (Zay Imre gróf) 419 A vadászat osztályozása ... ... ... ... 459 Régi pányvavadászok 460 Wild, Wald, Steppe. Waidmannsfahrten in Britisch-Ostafrika ... 466 a 36. számban A zerge mirigye Elbeszélések, ismertetések, tudósítások. A fáczán természetes táplálékáról ... ... ... ... __ 4 Tragédiák az erdőben (S. Biró Géza) ... ... .. ... ... 5 Ködben (Dr. Avarffy Elek) ... ... ... 20 A Helianthus salsifis ideiglenes csenderes alakítására (Szlávik Nándor) ... 48 Tájékoztató a Budapesten megtartandó országos agancskiállitásról 75 Egy és más a fáczánról (Vadász László) ... ... ... ... ... 76 Az 1912-iki vadászévad Nagyszeben környékén (Spiess Ág.) 87, 115, 127 Feledhetetlen napok (Székely A. Ödön) ... 89, 116 Az agancskiállitásról ... 99 A nyirfajd telepítéséről (Venator) ... ... ... ... . ... ... 100 Februári friss hó (Itj. br. Jósika Gábor) ... ... ... ... ... 103 Levél Görgényből (Pausinger Károly) ... ... 140 A vadorzás korlátozásáról ... ... ... ... ... ... 139 Az aldunai rétek télviz idejében (dr. Nagy Jenő).. 155, 167 Aakasdiirgésen (Hercsuth Géza) ... ... _. ... ... 157 Az állatprémekről... ... ... .. ... ... ... ... ... ... 167 Az 1913. évi budapesti országos agancskiállitás bírálati eredménye 170 Az országos agancskiállitás... ... ... ... 180 A bagolykunyhóban (Reich Oszkár) ... ... . 197 Érdekes kakasviadal (Ifj. Ferdinándy Béla) ... . ... 20S Két kakas egy lövésre (Spiess Silvio). 220 A mult év utolsó napjai (Spiess A.)... _. ... ... .. ... 237, 263 Vaddisznó-história (Berger ezredes) ... ... ... ... ... 249 Az oláhok húsvétján (Ifj. Br. Jósika Gábor). ... ... . 260 Magyarországba behozott s onnan kivitt vadbőrök, agancsok, fegyverek, lőpor, sörét és töltények áruforgalmi kimuta­tása 1911-ben ... .. ... ... ... 279 Augusztus 1. (Zay Imre gróf) ... ... ... ... 287 Fekete Nimródok (Sólyom)... ... ... ... ... ... ... 289 Magyarország eleven és leölt vadkivitele és behozatala 1911-ben 292 Kalandok vaddisznókkal (Bujanovich Béla) ... ... ... .... 301 Az altai vapiti (Dr. Méhely Lajos) ... ... 304 A vadászat Japánban (S.) ... ... ... ... ... ... ... ... 330 A dámvadról (—y.) ... ... ... ... 356 Parókaképződés egy korosabb őzbaknál ... ... ... ... ... ... 368 Zergevadászaton (Schneider Árpád) ... ... ... ... 380 A fáczán ki nem elégi tő szaporulatának egynémely okairól ... 399 Szeptember 25. (dr. Polgár Kálmán) ... ... ... ... 422 A szent majmok (Dán Leó) 423 Őszszel (Ifj. Thóbiás Gyula) ... ... ... 424 A fürjek őszi költözése ... ... ... ... 437 Hegyen, völgyön lakodalom (ifj. Jósika Gábor báró) ... 438 Medvemérgezés (Gallotsik Vilmos) ... ... ... 449 Kimutatás, az 1912. évben, legnagyobbrészt a szarvasbőgési idény­ben lőtt szarvasbikákról 464 Karácsony (Zay Imre gróf) a 36. számban Törvénykezések, vadászatra vonatkozó ministeri rendeletek és felsőbirósági döntvények. Nyomozó-levél vagy ügyelő-lap ? ... ... ... ... ..... 19 Belügyminiszteri rendelet a községi vadászterületekről ... ... 179 Vadászati törvényünk hiányairól (Moyzes Emil) ... 247, 288 Szarvas-, dámvad-, őz- és zergevadászatok. Szarvasbarkácsolások a murányi uradalomban (Kolbenheyer Gyula) 398 József főlierczeg vadászati eredménye... ... 172 (Az egyes vadászatokat lásd a löjegyzékek és a vadászati idény alatti vadászatok rovatában.)

Next

/
Thumbnails
Contents