Vasuti és Közlekedési Közlöny, 66. évf. (1935)

1935-01-03 / 1. szám

Budapest, 1935. január 3-án 1. szám. Hatvanhatodik évfolyam Vasúti és közlekedési közlöny A magyarországi közlekedési vállalatok hivatalos lapja MEGJELENIK CSÜTÖRTÖKÖN ÉS VASARNAP ELŐFIZETÉSI ÜLJ: Postai küldéssel égj évre 80 P Külföldön kétszeres <17. előfizetési ár. Kézbesítésre vonatkozó reklamációkat csak 14 napon belül vehe­tünk figyelembe. HIRDETÉSI DIJ DÍJSZABÁS SZERINT Postatakarékpénztár cheque- és clearln«r-s*Amla 18.490 Telel6a főszerkesztő: Dr. TÜSKE JPKNO Kiadótulajdonos: MAGYAR TASÜTI B8 HAJö/.ASI KLUB SZERKESZTÖSBG 153 KIADÓHIVATAL Budapest, VL, Caeneery-utca 6S szám Hivatalos órák: Délután B—7-lg. Telefon: 225—M. Kéziratokat a Stádium (Sajtóvállalat nyomdája legké­sőbb kedden 4a pénteken délelőtt 10 órái* ven tat. Nyomda: VUL. József -kőrút i. Telefan: 4M-0-4 TARTALOM : Hivatalos rész. Közlekedési vállalatok Hivatalos közleményei. HIVATALOS RÉSZ KÖZLEKEDÉSI VÁLLALATOK HIVATALOS KÖZLEMÉNYEI DÍJSZABÁSI ÉS SZÁLLÍTÁSI ÜGYEK V. éa K. K. 1935. i/8. 1. sz . Magyar királyi államvasutak. K.A.V. »•" * cm. c. 1MM Csehszlovák—olasz áruforgalom. (Üj kötelcki díjszabás életbeléptetése.) 1935. évi január hó 1-töl való érvényességgel egyrészt a csehszlovák államvasutak és az Otrokovlce- -Zlln­Vidovice-i vasút állomásai, másrészt az olasz államvasutak állomásai között való forgalomban kocsirako uányti árukra az alábbi új díjszabás lép életbe, és pedig: a II. rész, 1. füzet, mely Csehszlovákiából Olaszországba irányuló forgalomban vas- és acélra, további vas és acélárukra érvényes árucikkdíjszabásokat és a hozzátartozó irányítási táblázatot tartalmaz. Az új díjszabás a Magyar Vasutak Díjszabásokat Elárusító Központi Irodájában (Budapest, VI., Csangexy utca 68. sz.) a rajta feltüntetett áron szerezhető be. Budapest, 1934 december hó. A magyar klr. államvasutak i a részes vasutak nevében ia. V. és K. K. 1935. 1/3. 1. sz. II. A. V. 39.768 Magyar királyi államvasutak. cm. sz. Lengyel—adriai vasúti kötelék. Tengeri kikötődíjszabás, egyrészt Lengyelország, másrészt Trieste, Fiume, Pola és Rovigno d'Istria között. firvényes 1930. május 1-től. (Módosítások.) 1935. január 1-től való érvényességgel a díjszabás 115. oldalán levő „Erklarung der abgekürzten Boaeioh­nungen u. s. w." cimü összeállításból a következő adat: ,£.-Staatsbahndirektion Btanislawów" törlendő. A J) fejezetben (Kilometerzeiger und Wegleit'ungsvorschriften) a 106—109. oldalakon a „Staatsbahndirek • tton" fejcímmel ellátott függőleges rovatban előforduló valamennyi ,',S" igazgatóságmegjelölés ,,L"-re módosítandó. Budapest, 1934 december hó. A magyar kir. államvasutak igazgatósága, a részes vasutak nevében is. Felelős kiadó: ARVAY SÁNDOR. NYomatol* a Stádium Sajtóráilalat r. t nyomdájában. VUL, József-kOrút 5. n. — Felelős üzemvezető: GYÖBY ALADAK.

Next

/
Thumbnails
Contents