Vasuti és Közlekedési Közlöny, 72. évf. (1941)

1941-01-02 / 1. szám

mi Budapest, 1941. január 2-áu. lf i« r •» Vasúti e 1, szám. Hetvenkettedik évfolyam. 1 r • a •• gi edesi Rozii A magytvomágl köxlekedósl vállalatok hivatalos lapja mMKLCMlK <WÜ*ÖRTÓKÖ« ÉS VAaiSHÁP S&«»IIIT*».r DlJ: Po«ui kfttóűMol érrt Mt ? UttWMta DTOMI m IMAMTM W. Césba»(*é«r* TOMICOM «6:>»«AoUau jmüt M upca keit! Tebvttak flgy»i<,ml». aaSDKTÚt í>tl \>'JtXtkBÍ8 B2ERUÍT ajuvjM- m novrliu^tiánl. 18,+cc Koioféa 'uuvkos.4 ­Dr. TÜSKE JK!*Ö CJ*dót»isjfIOiio«: MAGYAR VASÚTI ÉS HAJÓZÁSI KLUB SlKRKfBKTÖSiCt S 8 t t A D 6 H 1 TI T11 Budapest. VI., Ctengerv-stea Í8. Hivatalon Mks Miatta 4-t-lj. Tnloíon; -fi Kéziratokat a StidluM Sajtorillalat nyomdAJa urkétíU t. ée pénteken dóleléct 10 órAlg var• tljviste: V., Honvéd-utca 10. Te°*<o» ; i—r..' <a TARTALOM: Hivatalos rész. Közlekedési vállalatok hivatalos közleményei. HIVATALOS RÉSZ KÖZLEKEDÉSI VÁLLALATOK HIVATALOS KÖZLEMÉNYEI DÍJSZABÁSI ÉS SZÁLLÍTÁSI ÜGYEK V. és K. K. 1941. l/a. 1. M. Magyar királyi államvasutak. M. Á. V. 111.928 1940 CII. sz. Módosítás a in. kir. államvasutak helyi ái-udijszubásában (II. rész). A m. kir. államvasutak helyi árudijszatás (II. rész) II. fejezetéhez tartozó táblázat 27. f. sz. (vidéki különdijak)-ra vonatkozó Határozményok 3) pontjából a köveikező szavakat: «— kivéve a szegedi állomásokon ebben a forgalomban fuvarozott kuldemériyeket —» pótlás nélkül töröljük. Ez a módosítás 1941. évi január 1-től érvényes. Budapest, 1940. évi december hó. A magyar kir. államvasutak iga ^.tósásr;.. V. 6S K. K. 1941. 1/2. 1. sa­M. A. V. 110.678 Magyar királyi államvasutak. cm. sz. /> 1940. Magyar—svájci vasúti kötelék. Vasúti árudijszabás III. rész, 7. füzet. 2. árucikkdíjszabás (Bauxit). érvényes 1940. évi szeptember hó 15-tól. (Módosítás.) 1941. évi február hó 1-től való érvénnyel visszavonásig, ill. díjszabási uton való rendezésig a címben megnevezi tt díjszabásban az alábbi módosítások lépnek életbe. A 3. oldalon. A «Dijtáblázat»-ban Eplény állomás díjtételét «581»-ről «6'03»-ra, Sümegi bazaltbánya állomásét «554»-ről «576»-ra, és Villány állomás díjtételét «5v5» ről «őd7»-re kell módosítani. Budapest, 1940. évi december hó. A magyar kir. államvasutak igazgatósága, a részes vasutak nevében is. V. és K. K. 1941. 1/2. 1. sz. K. Á. V. 108.877 Magyar királyi államvasutak. 1940 cm. sz. Magyar—német vasúti kötelék. Széndijszabás, érvényes 1941. évi január hó 1-tól. (Sajtóhibahely esbitések.) A cimben megnevezett díjszabásban az alábbi sajtóhibahelyesbitóseket kell keresztülvezetni: 1. az alábbi állomásmegnevezéaeknél: Oldal 52/53 62/63 66/67 74/75 kell helyesbíteni. -ról -ra elnevezés Belsőperejpuszta Klószaf alva- Gizellatelep Nagylaki-Kendergyár Veztántanya-Házy tanya Belsőperegpuszta Klárafalva-Gízellatelep Nagylaki kendergyás Vertántanya-Háry tanya ÜffillTÍ!

Next

/
Thumbnails
Contents