Polgári fiúiskola, Versec, 1881

А UERSECZI KÖZSÉGI POLGÁRI РШ ISKOLA ÉETESITŐ Ј a községi népiskolákról szóló függelékkel. z íee1/^ T aué V vé g-é ist. KÖZLI A TANÁRI КАБ\, B Б B I C B3I T DER WERSCHETZER KOMMÜHAL-BURGER-SCHULE nebst einem Anhang über die ЕОММШМ»“?©Шб-»ЕОТтаШ ПЈЕ 13 -Ä. S TAHB ISS1/e. YeRŐFFENTUCHT VOM j-EHRKÖRFER,. h,'Ts ü ^ Versetzen 1882. Nyomatott Kirchner J. E. özvegyénél;

Next

/
Thumbnails
Contents