Világosság, 1967. január-június (8. évfolyam, 1-6. szám)

1967 / 1. szám

A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat folyóirata Megjelenik havonként • Szerkesztő bizottság: Ballá Istváni, Benkő Károly, Egyed László, Hévízi István, Köteles István, Lukács József (felelős szerkesztő). Mátrai László (főszerkesztő), Novobátzky Károly, Róka Gedeon • Szerkesztőség: Budapest, V. Nádor u. 26. Telefon: 110-800*f 117-201 • Kiadja a Hírlapkiadó Vállalat Budapest, VIII. Bliha Lujza tér 3. Telefon: 343-100,142-220 • Felelős kiadó: Csollány Ferenc • Terjeszti a Magyar Posta 9 Előfizethető a Posta Központi Hírhpirodánál (Budapest, V. József nádor tér 1.) Közületi csekkszámlaszám: 61.066 vagy a 01915003-K95 csekkszámlaszámon és bármely postahivatalnál 9 Egyes szám ára 5,— Ft 9 Előfizetési díj fél évre 24,— Ft, egy évre 48,— Ft 9 66.4297 Athenaeum Nyomda, Budapest Felelős vezető: Soproni Béla igazgató TARTALOM 1 Új, nagy feladatok előtt A filozófia problémái 3 Emberé a munka — istené az áldás? • Fukász György A munka öröme és elsőrendű életszükségletté válása Párbeszéd 10 A dialógus lehetőségei és korlátái* Sipos János „A kiátkozástól a párbeszédig” — Vita Franciaországban Garaudy könyve körül A vallások történetéből 18 Arábia az iszlám előestéjén# Simon Róbert Elet és vallás 26 „Földöreganyám, csak neked panaszolom . . Cs. Pócs Éva Bepillantás a magyar ráolvasások világába Emberi szó 32 Francis Jammes: Ismerek egy kis susztert 33 Maupassant: A Mont Saint-Michel legendája Kulturhistória 35 A louduni ördögök • Sükösd Mihály Részlet egy hosszabb tanulmányból A tudomány történetéből 43 A természet lánca • Szuhay-Havas Ervin A modern őslénytan kezdetei és a kiveszett fajok A tudomány világából 50 A matematika a fizikában • K. L. Scselkin Fókusz 55 „Trón” az oltár árnyékában • Vámos Imre Hű fia-e Habsburg Ottó a köztársaságnak? 61 Szemle 63 Tallózás

Next

/
Thumbnails
Contents