Világosság, 2005. július-december (46. évfolyam, 7-12. szám)

2005 / 7-8. szám

Megjelenik havonta Kiadja a Tudástársadalom Alapítvány (a Világosság Alapítvánnyal és az Új Mandátum Könyvkiadóval kötött megállapodás alapján) Főszerkesztő Fábri György Szerkesztőbizottság Czigler István Fehér Márta Fejős Zoltán Granasztói György Hunyady György Kelemen János Nyíri Kristóf Varga Csaba Szerkesztőség Flunyady András Kéziratgondozás: Flóri Anna, Takács Tímea Korrektúra: Lehotzky Zsuzsanna, Skaliczki Orsolya Szerkesztőségi titkár: Kerülő Tünde A kulturális antropológia összeállítás szerkesztésében közreműködött A. Gergely András. A szerkesztőség címe 1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 33. 111/10. Telefon: 20/312-7378, 20/482-3531 Tel./Fax: 321-38-03 E-mail: redactio@vilagossag.hu Web: www.vilagossag.hu Lapterv: Zátonyi Tibor (Új Mandátum Könyvkiadó) Tördelés: Somogyi Gyula Nyomda: Akaprint Nyomdaipari Kft. INDEX 250871 ISSN 0505-5849 NEMZETI KULTURÁUS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA nka A folyóirat megjelenését a Nemzeti Kulturális Alapprogram Nemzeti Kulturális Alapprogram támogatta.

Next

/
Thumbnails
Contents