Állami Deák Ferenc gimnázium, Zalaegerszeg, 1904

A ZALAEGERSZEGI MAGYAR KIRÁLYI ÁLLAMI FŐGIMNÁZIUM ÉRTESÍTŐJE AZ 1904—1905-IK ISKOLAI ÉVRŐL. ZALAEGERSZEG, 1905. NYOMATOTT BREISACH SÁMUEL KÖNYVNYOMDÁJÁBAN. KÖZLI MEDGYESI LAJOS KIR. IGAZGATÓ.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents