Református Wesselényi-kollégium, Zilah, 1897

A ZILAHI, EVANG. REFORM. COLLEGIUM ÉRTESÍTŐJE az 1897—98-dik isk. évről. / SZERKESZTETTE KINCS GYULA, IGAZGATÓ-TANÁR. Z1LAHON, NYOMATOTT SERES SAMU KÖNYVNYOMDÁJÁBAN. 1898. ÁLLAMILAG SEGÉLYEZETT

Next

/
Thumbnails
Contents