Magyar Történelmi Tár 1855-1934

...

1855-ben indította meg az MTA történelmi bizottmánya apróbb történelmi emlékek közlésére a Magyar Történelmi Tárat, mely három sorozatban jelent meg: 1855–1863-ig az első sorozat (1–12. kötet), 1867–1878-ig a második sorozat (13–25. kötet), majd 1914–1915, 1934 (26–28. kötet). 1878–1899 között az addig megjelenési időhöz nem kötött Magyar Történelmi Tár »Történelmi Tár« címen, évnegyedes folyóiratként futott tovább, ebből szintén két sorozat jelent meg: 1878–1899-ig az első sorozat 22 kötete és 1900–1911-ig a második sorozat 12 kötete. Toldy Ferenc szerkesztő az első kötet előszavában így ír a célokról: „A’ Történelmi Tár’ rendeltetése a’ köz helyeken és magányosoknál elszórva levő kisebb történelmi emlékek ’s okiratok’ kiadása által mind a’ hazai történetek’ egyes részei és pontjai’ felvilágositásához járulni: mind az iró és olvasó közönség’ részvételét a’ történelem ’s annak forrásai iránt felgerjeszteni és táplálni.”
Ugyanezen célt jelölik meg a folyóirat címlapján is: „A történeti kútfők ismeretének előmozdítására kiadja a Magyar Tudományos Akademia történelmi bizottmánya.”

Tartalomjegyzék 33 993 oldal