ACTA HISTORICA - A MTA TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRATA TOM. 6 (1959)

6. kötet / 1-2. sz.

ACTA HI ST 0 R1 С A REVUE DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES DE HONGRIE ЖУРНАЛ ВЕНГЕРСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК JOURNAL ОГ THE HUNGARIAN ACADEMY OF SCIENCES ZEITSCHRIFT DER UNGARISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN ADRESSE ПР. I.A REDACTION: BUDAPEST V, BEJ.GRÄD И К P. 5. Membre* (lu Cnmilé île lu réduction: K. RENDA, t.. F.I.EKES, FY. EMBER, E. MOI.NÂR (rédacteur en chef), P. ZS. РАЕН, E. PAMI.F.NYI (rédacteur). J. PERÉN A' I, L. ZSIGMOND Az Ada Historien, az MTA történettudományi folyóirata francia, orosz, angol és német nyelven közöl értekezéseket a történettudomány köréből. Az Acta Ilistorica változó terjedelmű füzetekben jelenik meg: négy füzet alkot egy kb. 2. r> —30 íves, évente megjelenő kötetet. Az Acta Ilistorica előfizetési ára kötetenként belföldre 80 Ft, külföldre 110 Ft. Meg­rendelhető a belföld számára az »Akadémiai Kiadó«-nál (Budapest V. Alkotmány utca 21, bankszámla 05-915-111-46), a külföld számára pedig a »Kultura« Könyv és Hírlap Kül­kereskedelmi Vállalatnál (Budapest VI. Népköztársaság útja 21, bankszámla: 43-790-057­181), vagy külföldi képviseleteinél és bizományosainál. Les Acta Ilistorica paraissent en français, russe, anglais et allemand et publient des I ravanx du domaine des sciences historiques. Les Acta Ilistorica sont publiés sous forme de fascicules qui forment un volume à 400 — 500 pages par an. Le prix de l'abonnement est de 110 forints par volume. On peut, s'abonner à l'Entreprise du commerce extérieur de livres et journaux «Kul­tura» (Budapest 62, РОВ. 149) ou à l'étranger ebez tous les représentants ou dépositaires.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék