Acta Oeconomica 2. (1967)

1967 / 1. szám

ACTA OECONOMICA A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA IDEGEN NYELVŰ KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI FOLYÓIRATA Felelős szerkesztő: Földi Tamás Szerkesztőség: Budapest V., Nádor utca 7. Megjelenik negyedévenként, évi 1 kötetben. Előfizetési díja belföldre 120,— Ft, külföldre 165,— Ft kötetenként. Megrendelhető az Akadémiai Kiadónál (Bp. V., Alkotmány u. 21), a külföld részére pedig a Kultúra Könyv és Hírlap Külkereskedelmi Vállalatnál (Budapest I., Fő u. 32). CONTENTS I. Friss: Ideas on the Improvement of National Economic Planning ........................... 3 Gy. Péter: On the Planned Central Control and Management of the Economy......... 23 M . Tímár: The Reform of the Financial and Credit System in Hungary......................... 47 J . Wilcsek: The Role of Profit in the Management of Enterprises................................. 63 J . Bognár: La conception du ccmmeice extérieur dans le nouveau mécanisme éco­nomique ................................................................................................................................. 77 I. Fenyő: The New System of Management in Hungarian Home Trade...................... 93 É. Ehrlich: International Comparisons by Indicators Expressed in Physical Units 107 REVIEWS A. Gelei: Problems of Long-term Planning............................................................................ 125 L. Enese: Research Institute for Agricultural Economics................................................. 132 Gy. Hevesi: Research Group for Industrial Economics of the Hungarian Academy of Sciences ................................................................................................................................. 135 BOOK REVIEWS P. Erdős: Some Contributions to the Theory of Contemporary Capitalist Money, Economic Fluctuations and Cyclical Crises (A. Bródy).......................................... 137 S ome Problems of National Income Accounting. Discussions in the Working Commit­tee on Political Economy of the Hungarian Socialist Workers’ Party (L. Bors) 140 K. Burger: Some Economic Problems of Consumers’ Services (I. Huszár) ................ 141 Гарамвельди, К.: Социалистическое преобразование сельского хозяйства в Венгрии. (М. Чизмадиа).................................................... 142 Hungarian Statistical Publications in Foreign Languages (J. Juhász)........................... 143

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék